Apellu de is comunus fertus de sa strasura "poderaisí de fai timoria manna e dannosa chetza de arrexoni"

21 Onniasantu 2013
Image
appello1.jpg


(IlMinuto) - Casteddu, 21 de su mesi de totussantus - Lompit de is comunus fertus de sa strasura de lùnis 19 un'apellu mannu a no fai nàsci situatzionis de timoria lègia chentza de avreguai is novas chi benit donadas prusatotu atressu de social network: "si bosàturus totus, a cumentzai de custu grupu, boleis essi de agiudu in calencuna manera PO PRAXERI no si ponei a fai girai sa boxi in facebook comenti intendeis una calisisiat sceda - incumandat meda Lisandru Cauli, consilleri de su comunu de Terraba -. Aguantausì de fai girai messàgius tipu "si narat ca...". E arroaus de fai timoria manna e dannosa chentza de arrexoni". Su suspu est a cantu acontéssiu in su mangianu de ariseru, candu funt stétias fatas connosci novas chentza essi avreguadas e agoa dennegadas de Videolina. "Is novas ufitzialis - sighit Lisandru Cauli - andant SÈMPIRI AVREGUADAS DE CHINI S'AGATAT IN SU CAMPU, de agentis de pùblica seguràntzia, vigilis, forestali, sìndigus , aministradoris, ecc... Ddoi funt is nùmerus de telefonu e is giassus de scedas ufitzialis. Custas novas po totu custu depint essi AFIANTZADAS lamendi is nùmerus postus de is istitutzionis, cun su cumandu de ddus impitai SCÈTI ( e de no frimai su tràficu telefonicu) candu s'est testimòngius in primu personi de una nova o si tenis in dògnia manera una certesa". Un'apellu chi in is oras passadas est stétiu fatu de Andria Santucciu puru, sìndigu de su comunu de Marrùbiu. Asuba de sa cosa pròpriu su sìndigu de Marrùbiu pretzisat ca s'arruga de colligat Acidrànu e Terraba no est stétia serrada po unu sciarroccu ma scéti po prevenimentu"© RIPRODUZIONE RISERVATA