Turismu: su Consortziu Duas Giaras presentat in Berlino su progetu #myland

9 Mese de idas 2013
Image
duegiare.jpg
(IlMinuto) – Casteddu, 9 de su mesi de paschixèdda - Unus cantu de azionis acapiadas chi tenint comenti ùnicu obietivu su de fai atinai is comunus de su Consortziu Duas Giaras comenti una destinatzioni oraganitzada "operativamente" e tecnologicamenti chi potzat donai totus is serbìtzius chi abisongiant a su turista modernu. Fueddaus de su progetu pilota #myland, presentau in Berlino de su Consortziu Duas Giaras su mesi de totussantus passau. Sa proposta fait nasci caminus “interattivi” de fai in guturinus e in is boscus. "Tretus achipagiaus po camper, - pretzisat una nota de imprenta - nolu bicicretas (mountain bike, bicicretas de trekking, bicicretas de pipiu, handbike), nolu 'palmari' e sistemas de nàvigu, postalis po si stresiai, tours ghiaus: cun custu sistema "integrato" de serbìtzius est prus simpli, pràtigu e "avvincente" sculliri is bellesas de sa Marmidda". Totu custu ad essi guvernau de unu software innovativu e capassu de creai un'itineràriu personalitzau comenti sceberat su turista: logu de tucada, tipu de bicicreta, importu de su paisagiu, de sa cultura e avenimentus, logus po papai, pasadas e B&B, arragus ténnicus e de carena, 'ciclabilità' in artziada e in abasciada, longhesa màssima de su caminu. Po Linu Zedda, presidenti de su Consortziu, "sa frimada de Berlino rapresentat unu step importanti po sa promotzioni de su progetu e prusatotu po pigai modellus de internazionalizatzioni chi si bint impignaus impari a Sardigna Promotzioni, po fai modellus de acasagiu originalis". Is caminus ingeneraus - si ligit in su comunicau - "ant podi essi bius inderetura in is 'dispositivi mobili' o a sceberu, imprentaus. Sa versioni de imprenta, segundu sa tènnica de su road book, at a tenni totus is scedas asuba de sa longària de is caminus, 'dislivello', logus de interessu, [...] E in prus, MyLand, gràtzias a sa copertura totali wi-fi po sa connessioni Internet, donat sa possibilidadi de tenni sèmpiri scedas e agiornamentus asuba de is logus de interessu chi s'atopant in su caminu, asuba de s'oferta territoriali (cultura, avenimentus, enogastronomia, etc.), asuba de sa viabilidadi, asuba de is caminus diversus. Su cicloturista at a podi aici "interagire" a manera autònoma cun su territòriu e abarrai sèmpiri in cuntatu cun s'esternu, gràtzias a sa presèntzia de numerosas areas spot cun connessioni Internet.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Tags