Tàtari, Tula e Àldara: dimanda po torrai a ponni in motu su collegamentu de su merì

6 Martzu 2014
Image
collegamento-300x201.jpg

(IlMinuto) – Casteddu, 6 de su mesi de martzu - Lompit de su Comunu de Tula sa dimanda po torrai a ponni in motu su collegamentu de su merì atressu de bus de lìnia intre sa tzitadi de Tàtari e is Comunus de Tula e Àldara. "De su primu de su mesi de austu de su 2011 is tzitadinus de is comunus de Tula e Àldara - acrarat su sìndigu Andria Becca - no podint fai prus afidamentu in sa torrada insoru a domu de sa tzitadi de Tàtari, aundi andant po istudiu, po traballu, po si curai e po chistinis privadas". Custa situatzioni - sighit su primu tzitadinu - est fadendi istrobus mannus personalis i ecònomicus a sa genti, giai arrematada po s'ausèntzia de àterus serbìtzius prus piticus e de importu chi rapresentat custus Comunus". Becca, duncas, impari a su sìndigu de Àldara Fratziscu Dui, at pediu a s'Assessoràu de is Trasportus de sa Regioni Atònoma de Sardigna de torrai a ponni in motu su collegamentu in chistioni intre Tàtari e is duus comunus logudoresus, collegamentu chi iat a podi essi assegurau de su postali chi fait giai su serbìtziu de lìnea su mangianu e su meigama


© RIPRODUZIONE RISERVATA
Tags