In Tàtari focus asuba de su programa Erasmus+

8 Arbili 2014
Image
infoday.jpg
(IlMinuto) – Casteddu, 8 de su mesi de arbili - Su Cumpartu polìticas educativas e giovanilis - Ufìtziu Informagiovani-Agentzia territòriali Eurodesk de su Comunu de Tàtari in agiudu cun s'Agentzia Natzionali po is Giòvanus, aprontat po su 15 de su mesi de arbili chi benit a cumentzai de is 9.00, in is aposentus de su Teatru Cìvicu de Tàtari in cursu Vitòriu Manuelli 35, un'Infoday asuba de su programa Erasmus+, cun d-unu focus aprofundau apitzus de 'asse' gioventudi po su programa" Annestru no formali: iscàmbius de giòvanus, serbìtziu volonteri europeu, acotzus istratègicus e mobilidadi de is operadoris". Po podi pigai parti a sa cosa est netzessàriu a si registrai a s'indiritzu: http://www.eurodesk.it/infoday. Po ndi sciri de prus telefonai a is nùmerus: 0792830020/29/30 nùmeru birdi 800327171.
© RIPRODUZIONE RISERVATA