Mudadas: "Cando sa retza diventat una droga"

3 Mese de idas 2014
Image
web-dipendenza.jpg
(IlMinuto) – Casteddu, 3 de su mesi de nadale - "Cando sa retza diventat una droga". Custu su tìtulu de su segundu atopu cun “Science Café”, chi s'est isboddiau ariseru a is "Sette Vizi, Mediateca del Mediterraneo" in Casteddu. Obietivu: sensibilitzai s'opinioni pùblica de su logu asuba de is tamas de sa sièntzia e de s'innovatzioni tecnològica.

Un'atòbiu chi at biu is relatas de David Martinelli, psichiatra in s'Ambulatòriu Internet Addiction de Roma, e de Gaetano Di Chiara, profesori ordinàriu de Farmacologia de su dipartimentu de Sièntzias Biomedicas de s'Universidadi de Casteddu. A moderai: Nunzia Bonifati. Resurtu de s'atopu? La dipendèntzia de sa retza podit ferri a chinisiollat, giòvanus e prus pagu giòvanus, antzianus e pipus. Dògnia dipendèntzia perou est a sei.

Ma ita faint is tecnologias noas? De s'atopu beneus a isciri ca, sa cumpàssida de is tecnologias noas at fatu unu mudamentu no no pràtigu scéti , est a nai a livellu de abitùdinis cuncretas e de is chèrgias, ma unu mudamentu prus mannu a livellu de sa formatzioni de sa menti, de su modu de atinai e organitzai sa realidadi chi totugantus imparat e organitzat in is primus annus de vida. Scéti sighendi custa lèzida si podint cumprèndiri is cuadrus patològicus de is maladius, e is signalis podint arriciri una intrepetatzioni diversa e prus giusta
© RIPRODUZIONE RISERVATA