Tèmpiu Pausania. Vutazioni primari di centrusinistra: bistrasciu PD, sigrittàriu zittadinu duppiatu da Antonio Balata

14 Arbili 2015
Image
tempio2-300x199.jpg
(IlMinuto) - Casteddu, 13 abbrili - Sarà Antonio Balata lu candidatu sindicu pa lu centrusinistra timpiesu a l'elezioni comunali di fini magghju. Lu candidatu di Tempio Libera - gruppu indippindenti chi in chisti chiti ha chjusu l'accoldu cu lu Partito Democratico pa li primari e la cumpusizioni di una lista unica - duppigghja d'abbeddu l'altu candidatu, Mario Addis, sigrittàriu citadinu di lu Partito Democratico e Assessori a lu Bilànciu. Illi fundadori di Tempio Libera, puru l'Assessori a l'Ulbanìstica di la Ghjunta Frediani, Antonio Addis.

Cun 1030 'otti, contr' a li 485 di Addis, lu pediatra sessant'enne timpiesu, Primmàriu a l'uspidali di Tàrranoa, s'arà a cunfruntà la dì 31 di magghju cu l'ex Assessori di la Ghjunta Cappellacci, Andrea Biancareddu, e lu candidatu pa lu Movimento Cinque Stelle, Nino Vargiu.Un Partito Democratico a lu sbandu chissu timpiesu, puru cunsidarendi lu passagghju di divess' elementi PD e di l'amministrazioni Frediani veldi la lista Biancareddu, comu l'ex Assessori a li Trabaddi Pubblichi, Antonio Orecchioni, o la Presidenti di lu Cunsiddu comunali, Maura Castagna.

Sigrittàriu citadinu da mancu di un annu, una sunora bucciatura pa Addis chi, siguramenti, ha pacatu più di cantu pudissia immagghjinà un votu abbaltu a tutti li risidenti timpiesi e, forsi, ha pisatu puru comu l'Assessori agghja curatu la chistioni Tasi.

Scurrimentu innant' a lu 13% di la zittadinànzia timpiesa, cun più di 1.500 'oti. No pocu, ma è diffizzili isprimì un ghjudiziu in chistu sensu pa la mancanzia di alti 'utazioni primari ulganizzati in chistu modu e, dunca, no ha abbeddu sensu faiddà di "record".

A un mesi e mezu da lu 'ottu, s'appruntarà la lista di centrusinistra e lu prugramma e vi sarani di pisà li cunsichenzi di chistu bistrasciu pa lu PD timpiesu: lu candidatu di paltitu ha accoltu mancu prefirenzi di cantu lu PD n'agghja autu in Tèmpiu a l'elezioni di friagghju 2014.

L.P.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Tags