Lurisi: a la IV edizioni "Rock in Bidda". Làmpata cun Custessora

10 Làmpadas 2015
Image
ROCK-IN-BIDDA-200x300.jpg


(IlMinuto) – Casteddu, 8 làmpata - La dì 13 di làmpata attoppu in Lurisi pa la IV edizioni di Rock In Bidda, ulganizzatu come dugn'annu da Custessora, assòziu culturali lurisincu. A cumincià da l'ottu di sera, cattru gruppi s'arani a dà cambiu a l'abbaltu, illu piazzali di lu Palazzetto di lu Sport comunali. Cu lu solitu accumpagnu di birra e panini, a la fini di la palti rock di la sirata, sigarà un DJ-set finz'a faccammanu. Sonarani: The Grog cun Joe Perrino (Sassàri/Casteddu), This Age (Tàrranoa) frischi di ghjru di cuncelti europei, Tortuga (Alghero) e Icy Steel (Sassàri). Eventu finanziatu in tuttu e pal tuttu a la sola da Custessora chi si prippara cussì - cu la so Domo - puru pa la chita infattu: la dui dì (20-21 làmpata) pa la II edizioni di Domos Abbeltas. Un Tzilleri smannatu e midduratu da l'edizioni passati, comu altettantu è suzzessu pa lu prugramma di li dui ciurrati malcati da magnu, bì, cultura, altigianatu e storia di Lurisi. Da l'assagghju di li 'ini di Chintina Depperu a li birri altigianali di Ziu Antony; e ancora, la proiezioni di Bella Mariposas di Salvatore Mereu, l'esibizioni di lu Gruppu Folk lurisincu e lu cuncursu fotògraficu chi chjudarà l'iscrizioni ghjói, la dì 18.


L.P.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Tags