A Casteddu la tistimunianza di Marco Santopadre innant' a la resistenzia illu Donbass

2 Argiolas 2015
Image
dobass-300x147.jpg

(IlMinuto) - Casteddu, 2 de tìula - Vennari passatu a lu circulu ME-TI di Casteddu v'è statu lu primmu di una filérina d'attoppi innant' a la crisi ucraina e la resistenzia illu Donbass, in palticulari l'ispiriènzia di li Repubblichi di Donetsk e Lugansk. L'attoppu è statu ulganizzatu impari da Scida - Giovunus Indipendentistas e lu Fronte Indipendentista Unidu.


Lu tema di l'attoppu - "Gherra antifascista, dirittu all'autodetelminazioni e tindènzia a la gherra" - ha vistu lu cuntribbuttu di Marco Santopadre, redattori di Contropiano e militanti italianu di la Carovana Antifascista chi a magghju passatu ha pultatu la solidarietai intelnazionalista a la resistenzia di li Repubblichi, intrendi in cuntattu cu li milìzi e li populazioni zivili, in palticulari la Brigata Fantasma a 10 km da lu fronti. La Carovana ha cuntribbuitu cun rifulnimenti a la populazioni zivili e, comu l'attoppu di Casteddu cumproa, truncà l'isolamentu di li media innant' a li Repubblichi populari.


L'infulmazioni accolti da Santopadre e la Carovana ill'agghjutu a la causa di lu Donbass diventarani un documentariu chi arà a iscì illi mesi chi venini.Li tistimunianzi più impultanti faeddani di l'attivitai di la Brigata tra la resistenzia almata e la difesa di li zivili. Li milizzani di li Repubblichi populari so dunca auniti in tuttu e pal tuttu cu la populazioni zivili lu ca agghjutu è fundamentali pa tutt' e dui, pa la dibulezza di li populazioni di lu Donbass e lu ghjà fràggili sistema produttivu ulmai a lu stremu, tra rastrellamenti di li paramilitari a faori di lu guvelnu e bumbaldamenti d'altiglieria pisuta. La folza trabaddu non ricii paca da mesi e la Brigata tra li divessi attivitai, comu chissi educativi e fulmativi, cuntribbui cun cilca 7.000 pasti la dì. Pocareddi li medicini e, pa cantu la propaganda a faori di Kiev c'alzia a l'alcu di l'aria la prisenzia russa, innantu a lu tarritoriu s'idi una tindenzia riessa. L'almi in pussessu di li milizzani so di fàbbricazioni russa, ma so pochi e vecchj; la prisenzia pocu nummarosa di suldati russi è finza che muttiu di fastidiu tra li milizzani di li Repubblichi chi, da lu latu soiu, volariani un agghjutu più sustanziosu da Mosca, pa li rappolti culturali, storichi, economichi e puru familiari tra li Repubblichi e la Federazioni Russa.


Si Putin sta attinziunatu e ambara, discriziunosu pa a li cunsighenzi economichi di alti sanzioni e di l'esclation militari, lu guvelnu ucrainu di Yacenjuk - dapoi di lu rezenti appògghju militari canadesu - s'augurigghja chi "puru alti paesi di l'UE s'auniani a chista impultanti missioni palchì è calche cosa chi rigalda la sicurezza europea". L'economista, umbè graditu a Washington e rapprisintanti di la lega "Blocco Nostra Ucraina", dapoi chi l'ex Primmu ministru Azarov e Janukovyc so fugghjti, vanta illu guvelnu golpista divessi nazifascisti. Pusizioni politichi chi andani da la pruibizioni di l'aboltu finza che pa lu folzu, a l'impósitu di signà religioni e nascènzia innant' a li documenti d'identitai e l'aumentu nuclerari; da lu pruibì l'ulganizzazioni comunisti a lu 'antu veldi li nazifascisti grechi di Alba Dorata, da l'antisemitismu passendi pa la purezza di la razza ucraina.


Illa storia rezenti di l'Ucraina una folti instabilitai politica a paltì da l'elizioni di lu 2004 - cun la vittória di lu Paltitu di li Regioni di Janukovyc - passendi pa li nummarosi elezioni siguti da altettanti scioddimenti di lu stamentu undi si so fattu-fattu rinfulzati passunagghji comu Viktor Juscenko e la so prinzipali alliata, Julija Tymošenko, numinata Primmu ministru a gjnnagghju di lu 2005. In carriga mancu d'un annu, la Tymošenko sarà torrà Primmu ministru da natali 2007 a malzu 2010. È lu periodu di la crisi georgiana e l'attaccu all'Ossezia di lu Sud da palti di Saakashvili, di li prubblemi ghjudiziari di la Giovanna d'Arco dell'Est: evasioni fiscali e apprupiazioni indebita, isviu di fundi pubblichi e frauda fiscali, finz'a a la libbarazioni a lu golpe.


Unu di li passagghj ditilminanti è siguramenti lu Jevromajdan (Europiazza) a cabaddu tra 2013 e 2014. Lu guvelnu nou di Yacenjuk, europeista, haia presu poteri dapoi di una - de facto - dipusizioni di Janukovyc a friagghju 2014. Sighendi li prutesti filu-europeisti chi vuliani una abbrigata di l'integrazioni europea, l'ex primmu ministru aia accittatu calche cundizioni comu l'elezioni antizzipati, lu pareri populari innant'a l'intrata illi prugrammi di accumunamentu e stabilizazioni, nizissari pa l'integrazioni europea, e la libbarazioni pa l'arristati illa prima palti di Jevromajdan. Ma no è bastatu: l'abbaltura di Janukovyc, inveci di calmà la situazioni l'ha incesa e Jevromajdan è divintata sempri più violènta, cu l'egemonia di l'istrema dresta chi da chi a pocu sarà insiruta illa Gualdia Nazionali d'Ucraina, mantinendi puru una celta ottonomia. L'incristassi di li gruppi paramilitari ha ghjabbatu finza che Kiev mattessi: in austu, lu capizzoni di Priavyy Sektor ha intimurizatu l'autoritai zentrali di ritirà l'imputazioni a garrigu di militanti di istrema dresta, pena la malcia innantu a Kiev da palti di li paramilitari di la Guardia Nazionale.


Lu cambiu di guvelnu ucrainu, passatu comu prugressu e integrazioni europea contr' a l'intaressi di l'oligarchi russi, è in sustanzia abbeddu mancu culuratu e tolleranti da un puntu di 'ista politicu e, subrattuttu, mancu libbaru e populari da un puntu di 'ista ulganizzativu. No so un misteru li folti finanziamenti pa più di un milialdu e mezu di dollari da palti di Open Society Institute di lu ricconi americanu George Soros, finanziadori di muimenti antiguvelnativi di li primi dec'anni di li 2000 (la Georgia cu Saakashvili, lu Kirghizistan cu Bakiev, l'Ucraina cu Juščenko, Tymoschenko e Porosenko). Illu matessi 'essu li sustanziosi appogghj da Washington cunfilmati da Victoria Nuland, cumpunenti NATO pa USA da lu 2005 a lu 2008, cunnisciuta pa la ligghjttimazioni di li capizzoni neonazisti e neofascisti e, illu matessi momentu, l'ulintai di punì a un latu l'UE a livellu geopoliticu comu scupaltu ill'intelcettazioni “Fuck the EU!”.


Di Soros, 22° omu più riccu a lu mundu illu 2012, so cunnisciuti li speculazioni monetari di lu 1992, lu Malcuri Nieddu di lu 16 di Santugaini innant' a Sterlina inglesa e Lira italiana, oltri la cuntrappusizioni a l'elezioni di George Bush illu 2004, fattu chi ha cuntribbuitu cun fulbizia a fa parì Soros a livellu mondiale in manera cuntraria in cunfrontu a lu passatu di spilciulatura, incuadrendilu comu un ricconi bonu, caritatosu di ulganizzazioni indippindenti e fraicadori di una "sozietai libbara" e prugrissista.


Donbass, dunca, Rivoluzioni o Reazioni? Tra li chistioni chi miretani d'esse evidenziati illa longa espusioni di Santopadre vi stani siguramenti li primmi atti di lu guvelnu Yacenjuk: abulizioni di la legghj innant' a lu bilinguismu; chjusura di l'olgani d'infulmazioni in linga russa, spalti in tutta l'Ucraina ma subrattutto illi Repubblichi di Donestk e Lugansk; accellerà l'integrazioni cun UE e lu proppiu palcossu economicu chi s'era filmatu cun Janukovyc, oltri la dummanda di appicciatura a la NATO; la rimiratura innant' a Stepan Bandera - antizipata da nummarosi immagghjni soi illi chiti caldi di Kiev - l'ultra-nazionalista ucrainu e facidori nazista illa II Gherra Mundiali; la strutturazioni di una Gualdia Nazionali, 'echju ulganismu militari indrentu a ca passu passu so stati integrati li diessi gruppi paramilitari chi facini rifirimentu a li magghjori paltiti d'istrema dresta (Pravyy Sektor e Svoboda) e cani sciolti chi pruvenini da divessi palti d'Europa, li meddu cunnisciuti "foreign fighters" ugghjettu di legghj italiani innant' a lu terrorismu islamicu.


Tra li battaglioni paramilitari chi facini più sangu e so più folti logisticamenti illi operazioni ATO ("antiterrorismu") vi so l'Azov, l'Aidar, lu Dnipro e lu Donbass. Tra l'atti più sanghinari di lu nou corsu ucrainu, lu massacru a la Casa di li Sindacati di Odessa, cun guasi 90 molti tra brusgiati vii, affuati, ghjustiziati a colpi di piccu e sacrificatisi da li balconi. Innantu a lu chi è suzzessu a Odessa, lu guvelnu golpista si ni figghjola di chjarì li respunsabilitai di li squadroni d'istrema dresta, ma illu frattempu la magghjuria di l'olgani d'infulmazioni italiani ha disgradatu tuttu a "cunsighenzi disati di li scontri", ligghjttimendi pienamenti li versioni di Kiev.


Di signalà li pusizioni di l'UE: da li cuntini sanzioni a la Russia inculpata di misciassi illu "ligghjittimu guvelnu ucrainu", a li inquietanti dichjarazioni di Martin Schulz "Si, trattemu puru cun Svoboda" (illu 2012, 38 segghji illu Stamentu, più di dui milioni di 'otti e cualta folza politica in folti alzata). L'Italia e la chjobba Mogherini-Renzi hani isprimutu più d'una 'olta pienu appogghju veldi l'azioni rifulmista cuminciata prima cun l'interim di Turcynov (ghjà direttori di li silvizi sigretiillu 2005 e bracciu drestu di Tymošenko) e poi cun Jacenjuk e Porosenko. Piena agibbilitai a occhj a rifolmi e prugressu di Kiev, augurendisi un dumani di rappolti cummelciali abbundosi tra Ucraina e Italia, oltri chi cun l'UE tutta. Mattessi essu pa la propaganda europeista illi televisioni italiani, in palticulari pa li cent'anni da lu cumenciu di la I Gherra Mundiali, faeddendi di una Europa a fundamentu di la paci di li pòpuli chi faci rintiné noi conflitti globali.


Sigundu Scida e lu FIU, illu Donbass è prisenti un muimentu di autodifesa e chistu - data la mancanzia di pussibilitai d'accoldu cun lu guvelnu di Kiev - è pa l'autodetelminazioni di lu populu sutta dugna latu. La resistenzia è cussì pienamenti ligghjttima in cantu antifascista e contr' a unu Statu oppressori oltri, più lalgamenti, contr' a l'egemonia americana e lu polu capitalista europeu pa cali l'Ucraina è strategica illu so allalgamentu. Da l'enolmi acchitti naturali prisenti all'ignìriu NATO a la Russia, passendi pa la dibuleza demografica ucraina chi ghjoca una palti impultanti sutt' a tutti li punti di 'ista. Chista resistenzia è una gherra fratedda a chissa di lu muimentu di libbarazioni nazionali saldu. Pa l'intaressi NATO e USA, cu l'intilmidazioni e li diretti intaressi italiani, la Saldigna s'agatta diffatti sciacciata da l'occupazioni militari (solu lu Poligono di Quirra è lu più mannu d'Europa). La prutizioni di l'intaressi di l'imperialismu occidentali, oltr' a lu suttusviluppu di la Saldigna, cumpolta un rischiu mannu pa idda matessi in un cuadru intelnaziunali sempri più tesu.


Pa li dui ulganizzazioni, l'indipendentismu saldu s'ha di punì attivamenti solidali cu li Repubblichi populari di Donetsk e Lugansk e figghjulà cun cuncritesia, senza mitizzà li divessi cuntesti, cassisiasi ponghia in difficultai l'egemonia indrentu a ca la Saldigna è subalterna, videndi bè chi storicamenti lu declinu di putenzi imperiali e imperialisti agghja agghjutatu li muimenti di libbarazioni nazionali ed emancipazioni sòziali.


L.P.


© RIPRODUZIONE RISERVATA