Tèmpio Pausania. Guastu a Monti Ruju, dissilvizi in citài

8 Argiolas 2015
Image
acqua-tempio-225x300.jpg

(IlMinuto) - Casteddu, 8 de tìula - Tèmpiu Pausania. Zittadini timpiesi inzivuti pa lu solitu dissilviziu idricu pa un guastu a un mutori di la stazioni di pompagghju di Monti Ruju. Passata ora di gustatu di luni, scelta in locu in umbè di casi e attivitai cummelciali di lu centru gaddhuresu. Dissilvizi ch' hani avvizzatu la comunitai, più e più da un annu a chist'ala, ma la cuincidenza cu li 34° di massima d'arimani hani fattu divintà la cosa ancòra più grigia puru pa ca pussedi puzzoni di riselva. Una cundizioni d'emelgenzia ch'è illa "normalitai" di li dissaccelti, casgioni di folza magghjori chi sulleani da scudialtà palticulari lu Gestori Unicu ma chi no impidini, oltr' a l'infadugghjni, lu pesu pa zittadini e cummelcianti di cumparà da priati folnituri minori d'ea. Torrà a campu cussì la dezennali cundizioni di l'invasu di Lu Pagghjolu e lu mancatu liamu cu li comunitai di l'Alta Gaddhura, cori di li prubblemi strutturali e di l'inettitudini di l'irrezza idrica in Gaddhura. Liami ugghjettu d'ispirànzi e prummissi elettorali in palticulari di l'Assessoratu a li Trabaddi Pubblichi, cun Paolo Maninchedda chi assiguràa la cupaltura finanziaria palisata a friagghju da Raffaele Paci (dilibbarazioni n. 5/23) d'agghjunghj a l'acchitti stanziati ma no uldinati di mità anni 2000. In tuttu l'intalventu è calculatu in 7,58 milioni di euro ma, a più di sei mesi da la nuitai di l'abbaltura di un mutuo di 700 milioni e tre chiti da la filma uffiziali mattessi, da Viale Trento no arreani a rigaldu alti nutizi.


L.P.


© RIPRODUZIONE RISERVATA
Tags