Coronavirus: s'agiudu de su Comunu de Arresi a is bècius e a chini non tenit a nemmus

Su coru de Arresi in s'agiudu de su Comunu po sa genti de sa bidda
17 Martzu 2020
coronavirus Sant'Anna Arresi

S’ufìtziu de su Sìndigu de Arresi fait isciri a sa popolatzioni ca po afrontai custu momentu difìtzili su comunu at ativau unu serbìtziu de agiudu a is bècius e a is personis chi bivint a sa sola.

Difatis, is chi no tenint parentis o bixinus, ma tenint abisòngiu de andai in potecaria po si pigai is meixinas o de andai a fai sa spesa, ant a podi telefonai a su nmeru de su Comunu 3357728689. Is telefonadas po pediri su chi serbit s'ant a podi fai de is 8 de a mengianu a is 2 de a pustiprangiu, dògnia diri de su lunis a su cenàbara.

F.P.

Fotografia pigada de Flickr. Autori EpicTop10.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA