Coronovirus: su Comunu de Bauladu ativat unu serbìtziu de agiudu po is bauladesus

Intre is fatas aprondas de s'aministratzioni s'operatzioni de sanificatzioni de is carrelas
18 Martzu 2020
Coronavirus Bauladu

De su 15 de su mesi de martzu 2020 su Comunu de Bauladu at cumentzau una fibera de fatas po afrontai s'apretu coronavirus.

S'aministrazioni comunali at ativau unu serbìtziu po agiudai is tzitadinus cosa sua. Is bauladesus chi tenint dificultadi ant a podi telefonai a su nùmuru 320 4309503 po pediri de ddis comporai is meixinas o de andai a ddis fai ispesa: unu grupu de bolontàrius est traballendi po atendi a is tenint bisòngiu.

In prus, cun nd'una nota de imprenta, su Sìndigu Davide Corriga at fatu isciri a sa popolatzioni ca su 20 de martzu chi benit, a sa una apustis de mesunoti at essi fata un'operatzioni de sanificatzioni in totus is carrelas de sa bidda.

F.P.

Fotografia pigada de Flickr. Autori Daniel Foster

© RIPRODUZIONE RISERVATA