Marduk Brewey: su birrifìtziu chi produit sas matèrias primàrgias pro fàghere sas birras

Unu biàgiu licanzu a intro de unu mundu ispantosu
31 Martzu 2020
birrificio di Irgoli

*Dae sa terra a sa butìllia* - Marduk Brewey Birrifìtziu Agrìcolu de Sardigna at leadu forma in manera pàsida. Fiat s'annu 2017 cando Mauro Loddo e Giuseppe Murru ant cumprèndidu ca cheriant proare sa satisfatzione de tastare una birra màstrina fata de issos etotu. Est dae custa punna chi, cun determinu mannu, Mauro e Giuseppe ant impreadu su tempus issoro in istùdiu, cursos e chirca.

Posca de duos annos, in su 2009, sos meres de Marduk Brewey fràigant su primu impiantu de birra e cumentzant a brassare (produire birra) impreende feti su mètodu "all grain". In s'ìnteris, Mauro e Giuseppe sighint a istudiare su mundu de sa birra.

Colant àteros tres annos e in su 2013 s'idea progetuale de su birrifìtziu si mudat in realidade cun unu progetu cuncretu. A li fàghere bìere sa lughe est pròpriu su traballu de sos duos sòtzios. Sunt issos, difatis, a pònnere in pare onni elementu de s'impiantu. Est gosi ca in su 2014 naschet su birrifìtziu agrìcolu de Irgòli, un'azienda de primore chi produit birra cun sas matèrias primàrgias suas.

A pustis de unos cantos annos, pro Mauro e Giuseppe su fogu de sa galavera non s'est istudadu, est semper su mantessi chi s'est allumadu in su 2009.

Onni birra Marduk Brewey est fìgia de un'isseberu contivigiosu de sas matèrias primàrgias, òrgiu e lùpulos produidas in azienda.

American Pale Ale, Bohemian Pilsner, American Ipa, Altbier Munich, Black Ipa e Sexy Pompia sunt sas propostas de su birrifìtziu irgolesu.

marduk

American Pale Ale est una birra incubonada meda e produida cun una mistura de maltos: Pale, Vienna e Pilsner. Custa bèvida at unu sabore deghile de agrumes, de maltu e de lùpulu. S'American Pale Ale est perfeta a la bufare cun produtos de salumeria, mànigos de petza bianca e primos de mare.

Antipastos de mare, pische e birdura cota in bràsia, imbetzes, cherent una bella tassa de Bohemian Pilsner, una birra a colore de grogu chi at 5 grados de alcol. Custa bèvida buddida pagu est su resurtu de duos ingredientes: su maltu Pilsner e su lùpulu Saaz. Bohemian Pilsner est una birra beverina chi cumbidat su paladu a un'àtera bucada.

Ispirada a s'istile India Pale Ale, s'American Ipa est una birra buddida meda, nàschida dae una retzeta creada aende in mente sas bèvidas americanas, ricas meda de lùpulu. American Ipa est una birra bona meda a la bufare mandighende petza de catza.

Pro sa petza de boe arrustu e pro acumpangiare sos durches traditzionales fatos cun mèndula, sa birra consigiada est sa Altbier Munich, una bèvida a colore ruju lughente chi at un'echilìbriu perfetu intre durche e marigosu.

Niedda che a sa note, sa Black Ipa est una birra a sabore de cafè turradu, tziculate nieddu e lùpulu. Bona e beverina, custa birra est òtima pro la bufare mandighende durches de cafè e tziculate.

Ispantosa comente aperiente sa Sexy Pompia est una birra chi s'ispirat a s'istile Fruit Beer, chi at intre sos ingredientes suos sa pompia puru, unu frutu matucu che a s'aràngiu, a corgiolu prus grussu, laditu che a su mandarinu, chi dat a custa bevida una bella nota de agrumes.

Calesisiat s'isseberu, onni birra proposta dae Marduk Brewey est unu biàgiu licanzu in intro de unu mundu ispantosu chi faghet de onni eticheta sua una proposta desemplada.

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dae sa terra a sa butìllia

Progetu realizadu cun sa partetzipatzione de sa Regione Autònoma de Sardigna – L.R. LR 22/2018, art. 22

Image
Regione Autonoma Sardigna

Aciungi unu cumentu