“Azienda Vitivinicola Gennamanna”: nàschida cun s'idea de fàghere una cantina culturale

Unu portale meravigiosu nos contat s'istòria ispantosa de una realidade primorosa, mama de duos binos chi sunt unu godimentu aberu
12 Maju 2020
vigneto Gennamanna

* Dae sa terra a sa butìllia * -  At pagos annos de vida e unu caminu de resèssidas. S'”Azienda Vitivinicola Gennamanna” de Làconi naschet in su 2013 dae sa boluntade de Ignazio Paolo Pisu. Pro produire binu de calidade manna, sa cantina traballat feti àghina de calidade e isseberada cun atentzione.

Una sala tzentrale cun funtziones meda: logu pro s'atastu e sa promotzione de su binu, pro su perfetzionamentu culturale de sos professionistas e de sos bisitadores; una corte cun su barbecue chi acollit a sos bisitadores; un'aposentu de carradas in ue imbetzat su binu; unu salone pro sa molidura de s'àghina; unu salone cun silos in ue su mùstiu si trasformat in binu; una sala in ue imbutillant su binu e una terratza chi s'acarat a sa bidda e a su territòriu chi la inghìriat. Est custa s'istrutura de sa cantina Gennamanna, chi naschet dae sa restruturatzione de una paneteria istòrica de sa bidda de Làconi e chi at leadu su nùmene suo dae su portale de pedra chi rapresentaiat sa gianna antiga de intrada de custu fràigu de carrera "Maggiore".

Ignazio Paolo Pisu, babbu de Gennamanna, at àpidu s'idea de avalorare su portale. Difatis, est gràtzias a issu chi est possìbile a lu ammirare in sa forma antiga matessi.

A testimònia de s'istòria sua, sa cantina in prus de costoire custu portale meravigiosu chi li dat su nùmene, costoit puru su forru, sos mòbiles in ue beniat cunservada sa pasta iscàbula e sos materiales ediles de su fràigu etotu, chi sunt istados impreados pro sa realizatzione de su giardinu.

Pro sa primu ampudda produida sa cantina at dadu vida a Kentu, unu binu ùnicu e originale, una bèvida de calidade fata cun àghina de una bìngia betza de Atzara, una bidda famada meda in Sardigna pro àere bìngias de primore.

cantina Gennamanna

Kentu est unu binu nieddu IGT fatu cun su 35% de àghina Cannonau, su 35 % de àghina Muristellu e cun su 30% de àghina Mònica. Totus sas ratzas de àghina sunt coltivadas in terrinos logianosos. Su resurtu est una bèvida de caràtere, un'eticheta importante chi podet lòmpere a àere un'imbetzamentu de 10 annos.

Kentu est unu binu premiadu meda. A pustis de su "Golden Star di Vinibuoni d'Italia e di Touring club italiano", in su 2017 custu binu at bìnchidu puru sa madàllia de oro in su cuncursu BINU.

Posca de Kentu sa cantina at produidu un'àteru binu estremadu, su nieddu Genna Manna, unu "Cannonau di Sardegna DOC" fatu cun àghina Cannonau chentu pro chentu.

Ambos sos binos sunt rapresentados puru dae un'estètica atenta a onni particulare, dae sa gràfica asu cunfetzionamentu, dae custa a su tapu de ortigu e a su pigigheddu chi lu bardat dae su cuntatu cun su binu. Totu est curau a manera atenta: nudda est improvisadu.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dae sa terra a sa butìllia

Progetu realizadu cun sa partetzipatzione de sa Regione Autònoma de Sardigna – L.R. LR 22/2018, art. 22

Image
Regione Autonoma Sardigna

Aciungi unu cumentu