Baulàdu modellu de democratzia

Oi s’atòbiu publicu cun is tzitadinus po chistionai de su progetu de carrela Alagon
22 Làmpadas 2020
Bauladu

S’Amministratzioni de su comunu de Baulàdu abisat totu sa comunidadi ca oi, 22 de su mesi de làmpadas de su 2020, a is 18.30, in Corte Atza, acanta de su Comunu, in carrela Gramsci 7, s’at a tenni un’atòbiu pubblicu chi at a serbiri po amostai a is tzitadinus is iseberus fatus po su progetu chi interessat s’intrada de sa bidda, in carrela Alagon.

S’atòbiu rapresentat un'istrumentu de democratzia e gràtzias a momentus comenti custu is bauladesus podint espressai ita pentzant asuba de totus is progetus pagaus prus de centumilla eurus.

A s’apuntamentu at essi presenti fintzas s’architetu Patrizia Sini, professionera impignada in custa faina.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Tags