Borùta est sa primu bidda sarda chi impreat sa currenti a gratis

Su sindigu Silvano Arru at espressau cuntentesa manna
25 Cabudanni 2020
borutta

Cun nd'una delìbera de su 23 de su mesi de cabudanni 2020 est sa primu bidda sarda aundi dògnia tzitadinu at a podi impreai sa currenti a gratis. Seus fueddendi de Borùta, biddixedda in provìntzia de Tàtari chi in diri de oi contat 287 ànimas e chi est famada meda po sa crèsia de Santu Pedru de Sorres, fabricada in su de XII seculus.

Su sìndigu de Borùta Silvano Arru at espressau cuntentesa manna po su traballu fatu fintzas a oi. Unu traballu chi, gràtzias puru a su PAES, su “Piano d'azione per l'energia sostenibile” scritu in su 2012, a pustis de s'indipendèntzia energetica po is consumus publicus at otentu s'indipendèntzia energetica po totu sa comunidadi.

"Atressu de un'assòtziu tra su comunu e is tzitadinus - at acrarau su sìndigu in sa pàgini Facebook cosa sua - si produit energia scèti de su soli e de su bentu". Est sa mantessi energia chi serbit a is borutesus in is domus insoru. Ma no est totu, poita "s'indipendèntzia energetica – aciungit Arru – est un'atu chi podit fai meda in sa cumbata contra a sa mèngua demogràfica".

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Tags