"Coordinamento associazioni sarde": s'apellu a sa RAS e a is comunus

Su sustegnu de Sardgna Natzione e de sa sindiga de Orzai Maria Maddalena Agus
16 Onniasantu 2020
coordinamento associazioni sarde

A pustis de s'ùrtimu DPCM de su 3 de su mesi de onniasantu passau firmau po cumbatiri s'apretu coronavirus, si fait grai meda sa cunditzioni de unus cantu assòtzius e tzìrculus sardus famaus po s'impignu e su traballu insoru in campu culturali, sportivu e po s'agiudu a is personis chi s'agatant in dificultadi econòmica.

Po custa arrexoni, su “Coordinamento sardo di Associazioni sportive, culturali e di promozione sociale e circoli privati” ant iscritu una lìtera a s'Assessoradu de s'istrutzione pùblica, benes culturales, informatzione, ispetàculu e isport e a s'Assessoradu de sos entes locales, finàntzias e urbanìstica.

Su “Coordinamento” pedit a sa RAS e a is comunus sardus de fai unu fundu istraordinàriu chi possat donai una manu de agiudu a is assòtzius e is tzirculus. Unu fundu chi ddis permitat de pagai is afitus e is bulletas.

In is ùrtimas oras funt arribaus su sustegnu de is indipendentistas de Sardigna Natzione e sa solidariedadi e su sustegnu de su comunu de Orzai ghiau de Maria Maddalena Agus.

© RIPRODUZIONE RISERVATA