Su comunu de Baulàdu difundit e difendit sa bellesa de su tzentru istòricu

Pubblicau su bandu po torrai a nou is faciadas de is domus
18 Gennàrgiu 2021
bauladu

Su comunu de Baulàdu at pubblicau unu bandu po donai finantziamentus a is tzitadinus cosa sua chi bollint torrai a nou sa faciada de is domus chi s'agatant in su tzentru istòricu de sa bidda.

Su bandu tenit sa punna de difùndiri bellesa avalorendi is fàbbricus de sa comunidadi. Dognunu at a podi pigai parti a su finantziamentu po unu màssimu de 15.000 èurus, suma chi at a currispòndiri a s'80 po centu de s'ispesa tenta.

Po ndi sciri de prus incraca innoi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA