Gramsci torrat in su litzeu Dettori

Su litzeu clàssicu casteddaju at aghilliri sa mustra documentària dedicada a su rivolutzionàriu sardu
16 Cabudanni 2021
gramsci

Gramsci torrat a s'iscola sua; Gramsci torrat in su litzeu casteddaju Dettori. Ddu fait atressu de una mustra documentària asuba de is rivistas de gioventudu agatadas de su nebodi Luca Paulesu in sa bòvida de domu.

Sa mustra, aghillia in s'àula magna de s'iscola, at èssiri inchingiada su 18 de cabudanni a is 10 de mangianu e s'at a podi biri fintzas a su 30 de cabudanni etotu.

In sa mustra s'at a agatai un'isceberu atentu de rivistas, libbrus, lìteras e ogetus chi essint de s'archìviu de famìlia. Totus cosas agatadas in sa bòvida de domu Gramsci in su 1918.

Totu custu materiali pertocat is annus chi andant de su 1907 a su 1914 e est istètiu regortu de Gramsci candu fiat giòvanu, est a nai in is annus chi ddu bidiant istudianti in Sardigna.

© RIPRODUZIONE RISERVATA