Puigdemont est torra Lìberu

Liberau su Presidenti catalanu: su prexu in sa pàgini Facebook de Bustinu Cumpostu leader de SNI
24 Cabudanni 2021
cumpostu

“Sustennidu pro totu sa die dae sa presentzia de s'indipendentismu sardu unidu- at pretzisau Bustianu Cumpostu, leader de SNI in sa pàgini facebook cosa sua - a sa fine est istadu liberadu ca no sunt istados reconnotos sos motivos de arrestu e detentziona. Est liberu de si movere e de lassare puru sa Sardigna. Su protzessu pro s'estraditzione est fissadu pro su 4 de santugainu e isse liberamente at a essere presente. Restant cunfirmados totu sos apuntamentos chi aiat in Sardigna cumpresu cussu organizadu dae sa Corona de Logu cun sos monvimentos indipendentistas sardos”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA