S'abbamele: unu PAT sardu fìgiu de sas abes

Una saba de mele licanza chi at sa cunsistèntzia che pare a sa de su mele
26 Mese de idas 2022
in sa mesa

In sa Mesa - S'abbamele est unu PAT sardu, est a nàrrere ca est unu produtu agrualimentare de Sardigna chi si produit a manera costante dae prus de 25 annos e faghet parte de sa categoria "Produtos de orìgine animale (mele, produtos fatos dae su late - est esclùdidu su butiru)". S'abbamele est unu produtu fìgiu de sas abes e est connòschidu comente “saba de mele”, “àcua de meli/mebi”, “abbatu” e àteru. S'abbamele at sa cunsistèntzia che pare a sa de su mele, est a colore mùrinu carcu e at unu sabore durche, caramelladu.

S'abbamele est tra sos produtos gastronomicos prus antigos de sa cultura rurale de Sardigna. Difatis s'impitu de su casiddu in ortigu est datàbile in su perìodu pùnicu (500 a.C.).

S'abbamele est unu produtu chi si faghet in totu su territòriu sardu. Ma comente lu produint? Custu PAT si faghet cun mètodu traditzionale: si ponet a una parte sa bresca chi at a su mancu su 20-30% de mele, a pustis s'atzufat in abba caente a 50°C pagu prus o mancu. Duncas, tocat a abetare s'isorvimentu de su mele in s'abba.

Cando s'abba s'intebidat bisòngiat isòrvere sa chera e su melereu, duncas tocat a isprèmere sa chera fintzas a la fàghere a bòcia, agoa si cunservat. Su cumpostu otentu at a èssere coladu a su mancu pro duas bias pro mèdiu de pannos de linu. A pustis s'assentat in intro de una labiola pro sa buddidura. Custa fasa durat unas cantas oras. Cando su cumpostu buddit si devet annànghere su còrgiu de arantzu segadu a fine, agoa si devent bogare sas impuresas chi nde bessent a pìgiu.

In die de oe sa bogadura de s'abbamele si podet fàghere in duos modos: su de unu previdit feti s'impitu de su mele, de s'abba e de sos aromatos, mentras su de duos previdit s'impreu de su mele pro s'indùstria. Custu mele est otentu dae sa fusione de sa chera infusta de mele. Pro ambos su protzessu sighit cun sa buddidura, ducas cun sa coladura.

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2021-2022. LR 22/2018, art. 22

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Tags

In sa Mesa

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2021-2022. LR 22/2018, art. 22

Image
logo-ras65-1024x257.jpg