In Tempus de crisi: una situatzioni de istrobu grai po is laureaus sardus

2 Luglio 2013
Image
logo-ras55-1024x257.jpg
(In Tempus de crisi) - Casteddu 2 de su mesi de argiòlas - Seus lòmpius a s'ùrtimu atòbiu cun "In Tempus de crisi", sa fentana in sardu chi de su 9 de su mesi de martzu de su 2013 at acumpangiau a is ligidoris de "IlMinuto notizie Mediterranee". Su pregetu est stétiu sighiu cun grandu interessu de is "amigus" de su giornali. Su tema, chi ferrit a sa sotziedadi de oindì, at fueddau de su traballu de is laureaus sardus in tempus de crisi. 48 atopus de s'azenda ant contau aici 48 istòrias de vida de laureaus in diversus compartus: leis, isciéntzias polìticas, lìteras, filosofia, ecunumia, benis culturalis, inginneria, architetura, isciéntzias naturalis, matérias sanitàrias, psicologia, isciéntzias de annestru e conservatòriu. Is intervistas funt stétias cumpartzias in cuàturu provìntzias istòricas de Casteddu, Aristanis, Nùgoro e Tàtari, pighendi in cunsidériu classis de edadi difarentis: de is prus giovuneddus, de su 1987, fintzas a is prus mannus, classi 1971 e 1970. S'idea de intervistai puru a is laureaus chi funt nàscius in is primus annus de su 1970 s'est fata netzesària poita, mandendi ainnantis su progetu, nd'est bessiu a pillu unu discumbéniu grai, chi, in su mundu de su traballu, ferrit a is laureaus sardus chi s'acostant a is 40 annus, fatuvatu personis chi agoa de s'essi pigau su tìtulu ant sighiu is istùdius insoru cun datoraus, master e cursus de amaistramentu, e chi cun d-unu bagàllu culturali mannu no arrennescint a agatai traballu. Intre is intervistaus agataus chini a 39 annus d'edadi cunfessat de tenni scéti tres mesis de contributus pagaus, chini est circadori precàriu e po bivi andat a allichidiri a oras, chini bisat ca is cosas mudint e sighit a istudiai e a curru avatu a is bisus suus, ma po campai fait is istagionis.E ddoi funt puru is disterraus, is chi ant a bolli torrai e no arrennescint e is chi agoa de essi torraus s'agatant a bivi in sa terra insoru gherrendi dògnia diri cun s'ispériu chi calencuna cosa potzat mudai puru gràtzias a s'agiudu insoru. Castiendi is datus ndi bessit a pillu una situatzioni de istrobu grai meda: scéti tres de is 48 intervistaus tenint unu cuntratu a tempus indeterminau cun d-unu traballu corenti cun is istùdius universitàrius isboddiaus.

Progetu realizadu cun sa partetzipatzione de sa Regione Autònoma de Sardigna – L.R. 26/97 subra sa limba e sa cultura sarda© RIPRODUZIONE RISERVATA

In tempus de crisi

Progetu realizadu cun sa partetzipatzione de sa Regione Autònoma de Sardigna – L.R. 26/97 subra sa limba e sa cultura sarda

Image
Regione Autonoma Sardigna