Àliga day

7 Maggio 2011
Image
logoregione_sardu8-300x112.jpg


(Chistioni e Opinionis) - Casteddu 7 de su mes'e maju - Sachitas de s'àliga, materialis tóssicus e perigulosus, pilas scàrrigas, pneumàticus, lavadoras e televisoris. Ita est chi fait movi a is personis a abbandonai is arrefudus in s'oru de sa strada? Est difícili donai un'arrespusta a custa dimandha. De su 2010 su movimentu "Sardegna Pulita" e su grupu de is marciadoris de is "Corsardi" ant decidiu de contrastai custus modus de fai cun d-una campagna informativa e de prevenimentu in totu su territóriu de sa Sardigna: s'Àliga day. "Nisciuna strada - acrarant is aprontadoris in d-una nota - si salvat de unu cumportamentu scurrígiu chi bit s'ambienti comenti calincunacosa capassu de smartiri calisisiat arrefudu, comenti si s'única cosa de importu siat a no tenni s'àliga asuta 'e domu. A custu puntu totus is comunus de sa Sardigna ant fattu muntronaxus cuntrolladas aundi si podint portai totus is tipus de arrefudu. Poita insaras sighit custa angaria infadosa a s'ambienti e a su paisagiu?" "Su primu Àliga day s'est tentu su 4 de su mes'e cabudanni de s'annu passau cun duus apuntamentus principalis: is manifestadas simbolicas de is marciadoris contr'a s'abbandonu de is arrefudus in diversus tretus de is istradas statalis 131 e 129 e in cuatru provìntzias sardas diversas, su convegnu "Políticas de contrastu a s'abbandonu de is arrefudus i a muntronaxus abbusivus", in Macumère. Sa segundha editzioni de sa manifestada, previdia po su 21 de su mes'e maju, tenit giai s'apógiu de s'Anci Sardigna e - tra is àterus - tenit s'adesioni de s'assótziu Musa Sardigna, chi at liai is arrefudus de unu tretu de su cucuru de Monti Urpinu, in Casteddu. "In sa segundha editzioni de s'Àliga day - acrarat su presidenti de Musa Sardigna Paolu Erasmo - iaus a bolli chistionai puru de ortus ubanus e de avaloramentu de is areas birdis aintru de sa citadi nostra".
E bosàterus ita ndi pensais?

Scàrriga custa nova

Progetu realizadu cun sa partetzipatzione de sa Regione Autònoma de Sardigna – L.R 26/97 subra sa limba e sa cultura sarda

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Chistionis e opinionis

Progetu realizadu cun sa partetzipatzione de sa Regione Autònoma de Sardigna – L.R 26/97 subra sa limba e sa cultura sarda

Commenti

Eya, ma chi meda communus non tenint mancu is cassunettus? In sa zona de S'Archittu ddoi funti communus aicci. Inzà? Cummenti da poneusu cun is turistasa in giru senza de cassunettus? Oioi lassaimmì sa conca in paxi ba ba...

Ma chi sa genti è caddozza... Ascurtai, bosaterusu fadeisi custasa cosasa chi andanta beni ma sa genti è caddozza, poneisiddu in conca