Cuntrasug8: traballu, prus dirittus e prus seguresa

9 Argiolas 2009
(IlMinuto) - Casteddu, 9 de su mes''e argiolas - Un'atenzioni prus manna a sa tutela de is traballantis in tema de dirittus e seguresa. Est custa sa nezzessidadi de totus, bessia ariseu a Tàtari in sa pineta de Baddi Manna de is atóbius a tema de su Cuntrasug8, po s'ùltima diri de su contravertici.
Luca Climanti (Rdb Cub) at fattu presenti sa proposta de "organizzai in attòngiu unu cunvegnu po chistionai de su traballu in Sardigna, aprontau de is traballantis sadrus, de dognia appartenenzia politica e sindacali.
In su dibattidu s'est chistionau puru de repressioni e razzismu. Po custu motivu esti stetia fatta sa proposta po s'elezioni de unu rappresentanti 'non comunitario' in su Consillu comunali de Tàtari.
"In custas duas diris - at nau Antonello Tiddia, Rsu carbosulcis - apu biu meda cumpangius chi tenint passioni morali, ispiritu de sacrificiu e idealis. Si depeus moviri de innoi".
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Tags
g8