Politica: Giunta regionali, Oppi pigat su postu de Simeone

4 Argiolas 2009
(IlMinuto) - Casteddu, 4 de su mes''e argiolas - A pagus diris de su própriu insediamentu sa Giunta Cappellacci depit poniri manu a su primu rimpastu. Ariseru at lassau s'incàrrigu s'Assessori regionali de s'Ambienti Emilio Simeone: lùnis at essi sostituiu de su Consilleri regionali de s'Udc Giorgio Oppi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA