"No a s'eolicu in mesu a su mari": sa protesta contra a sa centrali eolica de Is Arenas arribbat in Consillu regionali

6 Ladàminis 2009
(IlMinuto) – Casteddu, 6 de su mes''e ledaminis - At coinvoltu puru su Consillu regionali su movimentu de opposizioni a sa costruzioni de sa centrali eolica de 80 turris de 130 metrus in su tretu de mari a facc''e Is Arenas. Custu mangianu circa 150 manifestantis de su Comitau spontaneu "No a su campu eolicu de Is Arenas" si funt agataus asuta e is porticus de via Roma po pediri su stop a sa costruzioni de s'impiantu. "Nosu seus favorabilis a s'eolicu - at nau su segretariu regionali de Italia Nostra Graziano Bullegas - ma seus contra a sa distruzioni de unu paesaggiu meravigliosu. Is centralis eolicas, segundu cantu previdiu puru de su "Piano paesaggistico" regionali, andant costruias in areas industrialis dismittias o in zonas de pagu contu". Is manifestantis puntant a ottèniri su bloccu de sa concessioni demaniali de parti de sa Capitaneria de Portu. Cun su propriu obbiettivu ariseru su Consillu provinziali de Aristanis e cussus de is comunus de Nrabuia, de Sant'Eru e de Cuglieri ant approvau unu documentu comunu. Segundu cantu dichiarau ariseru de su presidenti de sa Giunta, puru sa Regioni at a presentai - intru su termini ultimu de s'ottu de su mes''e cabudanni - un'espostu contra a sa costruzioni de s'ecomostru.
© RIPRODUZIONE RISERVATA