Referendum. Cumpostu: “Umberto Veronesi scientziau de regimi. Sustenit a su nucleari cun afirmaduras chi no funt beras"

20 Cabudanni 2010
Image
cumpostu1.jpg

(IlMinuto) – Casteddu, 20 de su mes''e cabudanni - "Fustei chi bantat de tenni cumpeténtzias asuba de su nucleari poita tenit una laurea in física 'honoris causa' siat a fai operai de unu chirurgu cun sa laurea in mexina 'honoris causa'?". Cumentzat cun custus fueddus sa nota iscrita de su cordinadori de su Cumitau chi promovit su No a su Referendum, Bustianu Cumpostu, chi arrespundit a is declaratzionis asuba de s'energia nucleari fattas de pagu de Umberto Veronesi.

"Is afirmaduras in favori de su nucleari fattas de fustei in S'Alighera - sighit su cordinadori - ddas bolleus biri comenti simplis afirmaduras de pricipiu, afirmaduras de chini no scit de ita est fueddendi, ma teneus su suspetu chi no siat aici e chi siant po su prus depias a sa funtzioni chi fustei tenit oi e a cussa chi fustei at a tenni in su tempus benidori".


Su leader indipendentista arremaciat a is afirmaduras de s'oncologu asuba de sa chistioni de sa dipendhéntzia energetica.

"Fustei sennori Veronesi - acrarat Cumpostu - fait parti de sa cadena de scientziaus de regimi chi ant essi mandaus in giru e in televisioni a acotzai a su nucleari cun afirmaduras chi no funt beras, chi ingannant a sa genti poita nadas de personis comenti fustei, chi tenint sa credibilidadi po mori de essi famosas. No est berus po esémpiu ca cun su nucleari s'iat a podi bessiri de s'arrecatu de is istadus chi produsint su petróliu poita s'iat a podi arrui in cussu meda peus, cussu de chini produsit s'uràniu controllau de cuatru sociedadis chi tenint is impiantus de arrichimentu de s'uràniu: Areva, Urenco, Rosatom e Usec e produsiu scéti in 10 istadus, cun su Canada e s'Australia chi ndi tenint su 40 po centu".


© RIPRODUZIONE RISERVATA
Tags