Sanidadi e Traballu. Acuntéssia "Oss", Liori: "Debressi totus is datus de is interinalis de sa Asl 8 e de su Brotzu"

29 Onniasantu 2010
Image
interinali_liori.jpg

(IlMinuto) – Casteddu, 29 de su mes''e totussantus - "Apa a donai a sa Cummissioni Sanidadi totus is datus de is interinalis comenti sa Asl 8 e su Brotzu mi ddus ant a donai". Est cantu at nau in d'una nota s'assessori regionali de sa Sanidadi Antonello Liori a sa fin''e s'atóbiu de gióbia passau de sa Cummissioni Sanidadi de su Consillu regionali. A denunciai s'impitu de is operadoris sóciu sanitàriu inditaus de is agentzias interinalis (e no de cussus insertaus in graduatória a pustis de ai fattu cuncursus regularis) furiat stetiu, cun sit in e dinúntzias de sa cosa, su sindacau de basi Usb Sardigna. "Est unu fenómenu circoscritu - at precisau s'assessori - chi comentisiollat est po spaciai a pagu a pagu, at a spaciai comenti is cuntratus de is interinalis ant a arribbai a sa fini. S'indicu miu a is Cummissàrius de sa Asl 8 e de su Brotzu est cussu de pigai casi scéti de is graduatórias fintzas a candu abarrant vàlidas e apu otentu s'asseguratzioni ca at essi aici".


© RIPRODUZIONE RISERVATA