Universidadi. Bandu "fittocasa" aMpI: "Sa Regioni imbrolliat is istudiàntis chi istudiant a foras de sa Sardigna"

26 Onniasantu 2010
Image
ampi_studenti.jpg
(IlMinuto) – Casteddu, 26 de su mes''e totussantus - Sa Regioni est pighendi po culu is istudiàntis universitàrius sardus "obbligaus a andai a istudiai in Itàlia puru contra a sa boluntadi insoru" cungelendi su dinai destinau a is bincidoris de borsa de istudiu. Est cantu denunciat cun d'una nota su Diretivu políticu natzionali de a Manca pro s’Indipendentzia. Nonostanti sa pubblicatzioni de sa graduatória, is ses millionis de eurus finatziaus e postus a bandu de sa Giunta regionali (delíbbera 13 de su mes''e ledàminis de su 2009) cun s'obbietivu de contribbuiri, cun d'unu màssimu de 2500 eurus a s'annu, a sa pagadura de is afitus de is istudiàntis chi studiant a foras de sa Sardigna no funti stetius ancora donaus. "No est normali - precisat aMpI - fai unu bandu, fai sa spartzidura de is risorsas, stabbiliri ca ddoi est su dinai e poi a nd'afirmai su congelamentu a su 'patu de stabilidadi'". "Custu est un'àteru arresurtau - acrarat su Diretivu - de una política regionali filla de cussa italiana, de unu guvernu regionali chi no serbit a nudda, chi no giuat e chi est inùtili, fattu de una classi política chi no tenit su coràgiu de afirmai su diritu de sa natzioni sarda de si ndi pigai su dinai dépiu de su stadu italianu de sa contienda de is intradas (cun sa fura de unu milliardu e mesu de eurus). Est custa sa bregúngia bera".
© RIPRODUZIONE RISERVATA