"Don Chisciotte" no est a solu. Sa solidariedadi de partidus e assótzius

27 Mese de idas 2010
Image
associazione_donchisciotte1-150x150.jpg

(IlMinuto) – Casteddu, 27 de su mes''e paschixèdda - "Don Chisciotte" no cuaddigat a solu. A pagus oras de s'atentau abbruxadori a sa sedi de bia san Giacomo, acontéssiu in su notu tra su 22 e su 23, funti difatis stetius medas is atestaus de solidariedadi arribbaus a s'assótziu de Matteo Murgia. Un'assótziu - scririt su círculu Laboratorio28 – "símbulu importanti po is assótzius de sa citadi, un'assótziu de importu mannu po s'impignu civili e sociali. Unu logu in sa citadi de Casteddu aundi ddoi est unu dibbàtidu culturali e políticu biu". "S'atzioni abbruxadora de s'àtera noti - precisat Enrico Lobina, segretàriu de su Círculu Prc Togliatti, chi, comenti s'assótziu Don Chisciotte, tenit sedi in su cuarteri Biddanoa - presentat totus is carateristicas de un'atacu covardu de arrastru fascista, ma Matteo Murgia e cumpàngius tenint tèmpera e coràgiu cantu bastat po torrai a costruiri cuss'arrichesa manna". "Sa sedi de s'assótziu - precisat difatis una nota de A Manca pro s’Indipendentzia – est meda ativa in sa citadi de Casteddu e aprontat propostas culturalis e políticas de livellu meda artu fundadas asuba de is valoris de s'antiratzismu, de sa solidariedadi e de s'avaloramentu de s'identidadi e de sa cultura sarda". In bia san Giacomo – ammentat Claudia Zuncheddu de is Rossomori - "funti stetias fintzas promovias iscolas po sa connoscéntzia de s'italianu po is furesteris, agiudendi su diritu insoru a s'integrazioni".

"Una preséntzia insolita e sèmpiri in primu línia - arremaciat Sinistra Critica Sarda – in is batallas contra a su ratzismu, de dinúntzia de is efetus de su neoliberismu e po sa tutela de s'ambienti". Is piciocus de Don Chisciotte no ant essi perou lassaus a solus. "Poneus a disposta - afirmant po su Prc su segretàriu regionali Gianni Fresu e su segretàriu federali Giuseppe Stocchino – totus is istrumentus nostrus, is sedis nostras e s'impignu de is cumpàngius e cumpàngias nostras po agiudai a fai torrai a bivi su traballu de s'assótziu".


© RIPRODUZIONE RISERVATA
Tags