Scisma Irs. Cumpostu (Sni): “Is protagonistas funt is próprius chi iant dividiu Sni in su 2002″

16 Mese de idas 2010
Image
cumpostu_bustianu-150x150.jpg


(IlMinuto) – Casteddu, 16 de su mes''e paschixèdda - "Frimausì a atuai". Est custu s'apellu chi su cordinadori natzionali de Sardigna Natzione Indipendentzia, Bustianu Cumpostu, fait a is fortzas de s'indipendentismu sardu a pustis de sa divisioni, de pagu diris fait, de Irs, ammentendi su scisma biviu de Sni ot'annus fait. "Is protagonistas - acrarat su cordinadori natzionali de Sni - furiant is próprius chi oi si funt scontriendi aintru de Irs, i tres Frantziscu e Gavino Sale, chi no iant bófiu su cunfrontu cun su cordinadori natzionali, chi furiat finendi s'incàrrigu, Bustianu Cumpostu, iant difatis disertau a su Congressu Natzionali de su 2002 e iant preferiu spratziri a s'indipendentismu, chi fintzas a cussu momentu si furiat reconotu in modu unitariu in Sni". "Po medas annus - sighit Cumpostu si funt fattas is garas de indipendentismu, abbichendusì comenti is puddus de Renzu, tra Sni e Irs. In custa gara inútili e noxili, deu, chi si podit nai ca apu 'allevau' is tres Frantziscu e puru Gavino, mi seu biu liada povíntzas sa patenti de indipendentista po mi donai cussa de autonomista". Nonostanti custus fattus acontéssius de pagu, Cumpostu est ancora cunvintu ca is divisionis de s'indipendentismu possant essi ancora bintas e fait una proposta a totus is indipendentistas.

"Frimausì a atuai - concluit su cordinadori natzionali de Sni - oberreus debressi unu cunfrontu serenu po decídiri ita fai, fadeus de su 2011 'S'annu de sa Sardigna Libera' e cumentzaus a fai totu una fibera de cungressus po arrexonai cun su pópulu nostru".© RIPRODUZIONE RISERVATA