Àcua: sa Provìntzia de Casteddu narat de no a sa privatizatzioni. Assessori Tolu: "Isperdítzius mannus in sa retza ídrica"

17 Martzu 2011
Image
provincia_cagliari_no_privatizzazione_acqua.bmp
(IlMinuto) – Casteddu, 17 de su mes''e martzu - "S'àcua est unu beni comunu chi no si bendit". Custu su títulu de s'odg aprovau in is diris passadas de su Cunsillu provintziali de Casteddu cun is votus de su centrusinistra. Su centrudestra no at invecis participau a su votu. "In is cartellus stradalis de sa Provìntzia - at acrarau s'assessori provintziali de s'Ambienti Ignazio Tolu – ddoi at essi sa scrita 'Provìntzia de Casteddu deneuclaritzada', e in prus ddoi at essi cussa 's'àcua est unu beni comunu e no si bendit'". S'assessori at puru denunciau a is isperdítzius mannus de àcua in sa retza ídrica de Casteddu. "Su Comunu de Casteddu - at nau Tolu - preferit spendi 2 millionis de eurus po acuai a is girdinus púbblicus prusaprestu chi providiri a s'adatamentu de is impiantus chi iant a bolli no prus de 3millionis dógnia 5 annus".
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Tags