Cumitau Master and Back: "Camminus de torrada 2010 in su mes'e làmpadas o in atóngiu? Sceberu burdu. Istitutzionis pagu trasparentis"

19 Arbili 2011
Image
percorsi_di_rientro_MB.jpg
(IlMinuto) – Casteddu, 19 de su mes'e arbili - Su diretori de s'Agentzia regionali po su Traballu, Stefano Tunis, no at mantenniu su fueddu. Si in sa cuferéntzia de imprenta de su 23 de su mes'e fiàrgiu su númeru unu de bia Is Mirrionis iat promítiu sa pubblicatzioni de su bandu "Camminus de torrada 2010" intru is primus tres mesis de su 2011, immoi a s'Urp de s'Agentzia de su Traballu si benit a sciri invecis ca su bandu at essi pubblicau "in su mes''e làmpadas o ancora prus a tradu, in atóngiu, impari cun cussu de su 2011". Est cantu acrarat cun d-una nota su Cumitau Master and Back, denunciendi a unu "sceberu burdu e de pagu arrespetu in is cunfrontus de is milla e prus de milla professioneris sardus chi abetant custu bandu de un'annu e prus". "Sa sceda chi s'ant donau in sedi Urp - acrarat su Cumitau - atumbat cun cantu est stetiu nau de calencuni responsàbbili de s'Assessorau de su Traballu, est a nai chi in sa cida tra su 4 e su 10 de su mes'e arbili iat essi depia bessiri una comunicatzioni esecutiva cun totus is indicus útili po participai a su programma". "Su Cumitau Master and Back – sighit sa nota - denunciat a custa auséntzia grai de trasparéntzia de parti de is istitutzionis regionalis [...] e pedit cun fortza chi su bandu 'Camminus de Torrada 2010' bessat debressi".
© RIPRODUZIONE RISERVATA