“Bruno est líberu”. Bellomonte: “Est stétiu unu protzessu políticu”. Is comunicaus de Pcl e Sns

23 Onniasantu 2011
Image
bellomonte-alghero-300x254.png


(IlMinuto) – Casteddu, 23 de su mesi totussantus - "Si calencunu iat pentzau ca custu no est stétiu unu protzessu políticu at faddiu de meda. Est stétiu unu protzezzu bófiu e […] ghiau, poita ddoi furiant cunditzionis pretzisas de esecutai. E bosàterus [giornalistas] ddu scidiais, ma addolumannu fissientementi no ndi feuddais. Ndi fueddais candu besseus de is galeras, mai candu ddoi intraus". Cun custus fueddus Bruno Bellomonte at arrespustu a is preguntas fatas de is giornalistas, ariseru a merì in s'aereoportu de S'Alighera, a sa contoniada de su dirigenti de aMpI in Sardìnnia a pustis de 29 mesis de impresonamentu preventivu. Bellomonte est stétiu aghilliu de unu grupu mannu de militantis de a Manca, ca "Tziu Bruno" at primu saludau a buciconi serrau e agoa imbratzau forti unu po unu. Sa nova de s'assolutzioni e liberatzioni de Bellomonte est stétia pigada cun prexu mannu puru de su Pcl. "Comenti Pcl - si ligit in d-una nota - si seus impinniaus, fintzas de su primu mamentu, in is protetas de solidariedadi po Bruno. Imoi isperaus de sighiri in d-unu fronti comunu de lota po sa liberatzioni de totus is proletàrius Sardus inserraus in is galeras de sa penísula e in d-una mobilitada prus manna po totus is cumpanzus chi arrestaus in manera ingiusta patint su presoni po s'essi arrebellaus a sa ditatura de su cabidali". Prexu cundivìdiu de su  Sindacadu de sa Natzione sarda, organizatzioni sindacali chi bit a Brunu intre is iscritus. "Si ndi prexaus -pretzisat su sindacadu - de sa liberatzioni de Bruno, ma no si ndi scaresceus de sa faci maba de custa acuntéssia dolorosa. In custa presonia longa meda, est, difatis, mortu in presoni un'àteru de is imputaus - Luigi Fallico - puru issu cuntziderau de sa Corti de Roma dessintotu innotzenti […]". "Seus conscius - pretzisat Sns - ca sa faina de scontróriu de su movimentu indipendentista no est lompia a su capulinia [cun s'assolutzioni de Bellomonte] e, antzis, est própriu imoi ca s'oberrit una fasi noa de scontróriu cun sa dimanda de atrassadura a giudítziu de 18 militantis indipendentistas".© RIPRODUZIONE RISERVATA