Calciu. Traballadoris de sa Biddacidresa: “Chentza de biri unu soddu de un’annu”

15 Onniasantu 2011
Image
calcio-300x200.png


(IlMinuto) – Casteddu, 15 de su mesi de totussantus - A cincu mesis de sa fini de su campionau de calciu de su 2010-2011, is giogadoris e is traballadoris de sa Biddacidresa no ant biu nimancu unu soddu de is stipendius de sa stagioni passada. Est cantu denuntziat una lítera, firmada "is traballadoris de sa Biddacidresa" - imbiada a su presidenti de sa Regioni, a s'assessori a su Sport, a su presidenti de sa Provìntzia de su Campidanu de Mesu e a su presidenti de sa Lega Calciu. "Eus scipiu - si ligit in sa lítera - ca sa Regioni at donau a sa Sotziedadi [...] 310milla eurus prevìdius po su finantziamentu de is sotziedadis sportivas fatas de professioneris […]". A custu dinai s'aciungint àteras "sponsorizzazioni", lompendi - narat sa lítera - a unu tzirfa "bastanti po saldai su dépidu de su traballu 2010-2011 chi sa Biddacidresa tenit cun is traballadoris suus, ma puru po permiti a sa Sotziedadi de su Campidanu de Mesu de sighiri a fai su Campionau". Chini at firmau sa lítera si fait una pregunta. Comenti est stétiu possíbili assinniai custu dinai de sa Regioni a una sotziedadi chi no at pagau a oi is traballadoris suus? "La chistioni - si ligit in sa lítera - amanniat sa discinfiantza de is tzitadinus in is istitutzionis e in sa política sendu su presidenti de sa Biddacidresa calciu unu deputau de sa Repúbica".© RIPRODUZIONE RISERVATA