Manuvra Monti. Cgil: "Milla e prus de milla traballadoris chentza de réddito". Lúnis 12 isciòpiru generali de cuàturu oras

7 Mese de idas 2011
Image
manovra1-300x191.jpg
(IlMinuto) – Casteddu, 7 de su mesi de paschixèdda - "S'atùmbidu de sa manuvra Monti at essi malu meda po sa Sardìnnia e at a  agravai sa crisi giai grai chi s'est bivendi. Is acórdius po acumpangiamentu a sa pensioni de milla e prus de milla traballadoris funt stétius scancellaus. Milla e prus milla famílias ant a abarrai chentza de rédditu". Est cantu narant su segretàriu regionali Cgil, Enzo Costa, in d-un'atóbiu cun su vici prefetu Carolina Bellantoni, in su sit in chi s'est tentu ariseru a mangianu in pratza Palatzu, in Casteddu. Po pediri de mudai sa manuvra sa Cgil at avisau cuàturu oras de isciòpiru po lúnis 12 de su mesi de paschixèdda, cun manifestadas chi s'ant a sboddiai in totus is provìntzias sardas, in su mantessi mamentu chi sa manuvra Monti at essi a s'esàminu de sa Camera.
© RIPRODUZIONE RISERVATA