Movimentu No Radar. Zedda arricit a su Comitau de Casteddu: "No scidiu ca su radar de Cala Mosca fessat giai funtzionendi"

7 Mese de idas 2011
Image
zedda2.jpg


(IlMinuto) – Casteddu, 7 de su mesi de paschixèdda - Sa lota de su movimentu No Radar trisinat puru a s'aministratzioni de Casteddu. Ariseru, martis 6 de su mesi de paschixèdda, ddoi est stétiu unu sit-in in bia Roma, a faci de su Consillu comunali, po protestai contra a su fàbricu de su Radar vts, ativu de su 2008 in Cala Mosca, aintru de su tretu militari. Sa cosa, promòvia de su Comitau No radar de Casteddu, teniat s'obietivu - si ligit in d-una nota - "de spingi a s'aministratzioni de Casteddu a s'espressai apitzus de un'interogatzioni presentada in Consillu comunali de Enrico Lobina (Prc-Fds) in su mesi de cabudanni, e a arrispundi a una lítera imbiada cida passada a su Síndigu de su Comitau No Radar de Casteddu". Un'imbasciada de su Comitau at atopau a su primu tzitadinu. "Su síndigu - pretzisat su Comitau - narendi de essi benniu a sciri scéti in cussu mamentu ca su radar de Cala Mosca fessat giai in funtzioni, s'est nau fasiu a arregolli totus is scedas apitzus de is arriscus a sa saludi acapiaus a is ondas eletromannieticas" de su radar. A sa luxi de sa senténtzia bessia de pagu tempus de su Tar contra a su fàbricu de is radar de sa Guardia de Finaza Zedda bolit puru cumprendi - pretzisat su comunicau - "si siat possíbili fai calencuna cosa contra a su radar si ddoi ant essi pirígulus po sa saludi e s'ambienti".© RIPRODUZIONE RISERVATA
Tags