Po su segundu annu de fil'e pari su Prémiu Biol a su "Santu Andrìa" de Orosèi

20 Martzu 2012
Image
logoregione-SARDUesploso2039.png


Ascurta custa nova(S’úrtima nova) – Casteddu, 20 de su mesi de martzu – S'ollu s'extravergine sardu "Santu Andrìa" fatu in sa domu de s'ollu Sandru Ghisu de Orosèi at bintu po su segundu annu de fil'e pari su prémiu Biol. A ndi determinai sa bonesa est stétiu s'atopu internatzionali po is ollus bio prus bellus, chi si sboddiat de 17 annus in Puglia e chi donat is arreconnoscimentus mundialis prus importantis de su cumpartu. Su "Santu Andrìa" est stétiu giudicau po s'annada de su 2012 s'ollu prus bonu in gara bincendu contra a 310 e prus cuncurrentins lompius de 18 logus diversus de su mundu. Sa cirimónia de intregu de is prémius at essi fata su 27 de su mesi de martzu a is 16.00 in is aposentus de sa Camera de Cumértziu de Bari, po su cunvegnu chi oberrit sa "Cida de su bio in Puglia". Totus is nòminis de is chi ant pigau parti a su cuncursu ant essi publicaus in su Catàlagu de su Biol po essi presentaus agoa in is fieras internatzionalis de importu prus mannu, de su BioFach de Norimberga a su Sana de Bologna. Sa Sardigna rapresentat duncas unu primori puru in sa produtzioni de s'ollu. In d-unu mamentu de crisi, chi ferrit is cumpartus primàrius nostrus, puru custus arreconnoscimentus iant a depi essi un'incentivu po is istutzioni chi s'iant a depi pigai prus a coru sa sorti de custus cumpartus agangaus. E bosàterus ita ndi petzasis? Sa redatzioni de IlMinuto torrat cras cun d-un’àtera puntada de S’úrtima nova: unu progetu chi bit a su ligidori protagonista de su giornali inditendi is novas chi fueddant de Sardigna e chi po issu funt de importu mannu.


Scàrriga custa nova


Progetu realizadu cun sa partetzipatzione de sa Regione Autònoma de Sardigna – L.R 26/97 subra sa limba e sa cultura sarda

© RIPRODUZIONE RISERVATA

S'ùrtima nova

Progetu realizadu cun sa partetzipatzione de sa Regione Autònoma de Sardigna – L.R 26/97 subra sa limba e sa cultura sarda.
Image
Regione Autonoma Sardigna

Commenti

Submitted by Luigi Pingiori (not verified) on Thu, 03/22/2012 - 10:12

Permalink

ahuahuah is chi nascint immoi narant cha scint de prus, a una manu cinqui didus a s'atra tres e dus...