Parcu Geominerariu. Lítera de Zuncheddu a Cappellacci: "Ddi pedu de informai in forma ufitziali ecantu primu su Consillu Regionali, is traballadoris de su Geoparcu"

5 Arbili 2012
Image
parco-geominerario.jpg


(IlMinuto) – Casteddu, 5 de su mesi de arbili - Est datada 4 de su mesi de arbili de su 2012 sa lítera chi su consilleri regionali Claudia Zuncheddu at imbiau a su Presidenti de sa Regioni Autònoma de Sardigna Ugo Cappellacci. Su scritu interessat sa chistioni, denuntziada prus de una bia, de is inosservàntzias grais de sa gestioni commisariada de su Parcu Geominerariu. A pustis de diversus mesis de lota ghiada de is traballadoris de su Parcu Geominerariu, difatis, a oi sa Regioni sarda no at agatau tambeni is solutzionis chi satisfant is chistionis de su traballu, e nimancu is chi interessant sa salvaguàrdia de su mantessi Parcu, connotu de s'Unesco comenti beni identitàriu únicu de sa Sardigna. "Su Parcu Geominerariu depit essi amparau comenti arrichesa ambientali e comenti beni istóricu-culturali e identitariu de cabali mannu", scririt Zuncheddu. "Su traballu, acapiau a is possibilidadis turisticu-ambientalis e istóricas de totu custu tretu - sighit sa lítera - no podit pòniri a parti s'avaloramentu suu cun progetus eco-cumpatìbilis e sustenìbilis po su territóriu e po is populatzionis".
© RIPRODUZIONE RISERVATA