Fronte Unidu Indipendentista: democratzia est partecipatzioni. Su 13 de su mesi de ladàminis is assembreas territorialis

7 Ladàminis 2013
Image
fronteunidu-300x225.jpg


(IlMinuto) – Casteddu 7 de su mesi de ladàminis - Provìntzia de Casteddu - Assèmini, arruga Prìntzipi de Piemonti n. 14, a is 17.30; Provìntzia de Aristanis - Bauladu, Saba Santu Laretu consulta giovanili, a is 17.30; Provìntzia de su Surcis Igresienti - Crabònia, sabixedda de arruga Madeddu, acanta de is campus de palloni, a is 17.30; Provìntzia de Tarranóa-Tèmpiu - Tèmpiu, pratza Mercau n.1 - Ufìtziu Turisticu de su Comunu, a is 17.30; Provìntzia de Tàtari - Itiri Cannedu, Cìrculu Su Connotu, cursu Fitòriu Manuèlli n. 192, a is 17.30; Provìntzia de Nùgoro - Nùgoro, arruga Aureliu Saffi n.12, a is 17.30; Provìntzia de Otzastra - Lanusè, Postu de restoru Bosco Selene, a is 10.00. Funt custas is domus chi su 13 de su mesi de ladàminis chi benit ant a acasagiai is seti assembreas territorialis de su "Fronte Unidu Indipendentista", nàsciu cun ispiritu democràticu in Bilàrtzi s'8 de su mesi de cabudanni passau, de is diversas ànimas indipendentistas de sa "galassia" indipendentista. Un'atu de democràtzia chi no s'est mai biu primu in su circùitu de is chi gherrant po s'autodeterminatzioni de su Pòpulu Sardu.


Un'atu, chi in prus de torrai su fueddu a sa genti, atressu de su fronti populari at a propòniri democraticamenti is istàntzias de isvilupu sceradas de is territòrius, circhendi solutzionis a is mabis chi ferrint a sa terra sarda. Po sa primu borta, est stétiu pretzisau in d-una cuferéntzia de imprenta colletìtzia chi s'est tenta su 5 de su mesi de ladàminis passau in is aposentus de su Cral Ctm de Casteddu, ant essi is Sardus a determinai e no is "sigle" de partidu. Nisciuna arretzeta giai coscinada, ma ingredientis scéti chi ant a donai vida a is pitàntzas de unu lìburu chi su Pòpulu de Sardigna, cun d-unu caminu inclusivu e de paridadi, at a iscriri po salvai s'ìsula de s'isprefundu, mandendi ainnantis is ideas e is bisòngius de sa terra sua. Dògnia assembrea territoriali at essi duncas unu mamentu de cunfrontu e de produtzioni, in su cali ant benni nominaus is delegaus chi ant a representai is territòrius in is atopus natzionalis. Totus is chi ant a detzìdiri de pigai parti a su "Fronte Unidu Indipendentista", ponendi una tzifra su prus pagu de 10 eurus de impitai in is ispesas organizativas (suma determinada cun ispiritu democràticu in Bilàrtzi s'8 de su mesi de cabudanni passau n.d.r), at tenni su diritu de votu e at a essi elegìbili puru© RIPRODUZIONE RISERVATA