Est Devias su candidau presidenti de su FIU "Pro omines liberos de mente, de coro"

16 Mese de idas 2013
Image
devias-presidente-300x225.jpg

(IlMinuto) – Casteddu, 16 de su mesi de paschixèdda - Est su nugoresu Predu Frantziscu Devias 39 annus, laureau in filosofia, su candidau a sa presidèntzia de sa Regioni Sardigna de su Fronte Indipendentista Unidu. Su nòmini de su candidau est arribau de unu caminu longu e democràticu cumentzau s'8 de su mesi de cabudanni cun s'assembrea manna de Bilàrtzi. Una scera chi lompit de sa genti po un'aficu democràticu diaderus, innoia dògnia personi est e depit essi protagonista de sa tramuda. In d-una terra destrossada de su disimpreu, aundi is famìlias si funt impoberas chentza de torrada, innoia sa militarizatzioni est su pani de dògnia diri, aundi is industrias impestant e serrant, in d-una Sardigna innoia sa sanidadi si spaciat in sa faba manna de su diritu a sa saludi, cun d-unu chistionu de prus de un'ora Devias at trassau su programa polìticu de su Fronte, unu progetu chi tenit comenti fundamentu sa nàscida a nou de sa Sardigna, aundi po nàscida a nou no si bolit nai de seguru sa cumentzada in is annus '60, chi at ghiau s'ìsula abia de unu decadessimentu disapiadau. "Primu s'ant donau una tuta, agoa una balixa", at afirmau Devias. Po su Fronte Indipendentista Unidu, sa libertadi est unu diritu de importu mannu, e agoa de annus de poderiu fundau asuba de sa bidea fabricada apitzus de su càstiu "italianu" de is "diritus de s'òmini" abisongiat traballai po punciai unu srucu frimu chi scipiat agatai torra sa "sabiesa" bera. De s'assembrea de ariseru de Otzàna tenit duncas cumentzu su viàgiu po torrai a fai una Sardigna forti, in moimentu, arrica de bagas po is giòvanus puru, e lìbera.


Fotografia de Frantziscu Ziccheddu


© RIPRODUZIONE RISERVATA