Ganau e grupus consiliaris: su fueddu de "Sinistra Sarda"

26 Martzu 2014
Image
sinistrasarda-300x224.jpg

(IlMinuto) – Casteddu, 26 de su mesi martzu - "Calencuna nova, publicada po aerru in custas diris, no agatat iscumbatu in nisciuna nota ufitziali de s'organizatzioni nostra". Est cantu afirmat "Sinistra Sarda" in d-una nota de imprenta de su 21 de su mesi martzu de su 2014. Ma de ita est chistionendi s'organizarzioni polìtica fata de PdCI e PRC? Sa smincia est po sa nova chi imaginat sa scuadra, in Consigliu Regionali, de unu grupu consiliari fatu impari a is elìgius de su Tzentru-Democràticu: "negaus cun determinu custa possibilidadi - pretzisant Lisandru Corona e Giuannicu Deriu – biu ca, puru arraspatendi custa organizatzioni e is rapresentantis suus, pentzaus chi sa distàntzia intre is pentzus polìticus siat una trebea manna po sa scuadra de unu grupu comunu". Su PdCI e su PRC, difatis, a oi s'assentant in su grupu amasturau. "Sinistra sarda" acrarat puru ca "po cantu pertocat [...] is cobertantzs asuba de is modus de votu espressaus de is consilleris nostrus, po s'incàrrigu de su Presidenti de su Consigliu Regionali sardu, pentzaus chi siat netzessàriu acrarai ca no ddoi funt, de parti nostra, problemas de diàlogu cun s'allèntzia de tzentru-manca, po cussu e po cussu abarrat su scuntentu po su centrismu marcau meda de sa giunta de su prof. Pigliaru". "Pentzaus comentisiollat - concluint Corona e Deriu – ca eventualis dùbius apitzus de is modus de votu, iant a depi essi 'ricondotti' a àterus ambientis [...]. Perou, aici comenti nau de is boxis consiliaris, is duus votus ausentis a su Presidenti Ganau, iant a podi essi iscritus a s'educatzioni polìtica sua (no est strambecu, po chini depit essi votau, evitai de donai, a issu etotu, su pròpriu votu) e a un'àtera personi chi no est intre is consilleris comunistas de "sinistra sarda", ma chi est ladina a totus".


Fotografia de Alessandro T. Pigada de Flickr


© RIPRODUZIONE RISERVATA
Tags