ProgReS Aristanis eligit su cordinamentu polìticu nou: is nòminis

26 Maju 2014


(IlMinuto) - Casteddu, 26 de su mesi de maju - S'est isboddiau su 23 de su mesi de maju passau in Samugheo su cungressu regionali de ProgReS - Progetu Repùblica Aristanis po s'eletzioni de su cordinamentu nou. A oberri is traballus est istètia sa cordinatrice polìtica Ilaria Mura cun d-una relata de su traballu isboddiau in su mandau suu, chi at biu triplicai su nùmeru de ativistas. A su chiostionu de sa Mura funt sighius is de Gianluca Collu, ex responsàbili de sa comunicatzioni regionali e de su 4 de su mesi de maju passau segretàriu nou de sa scuadra indipendentista, e su de Frantziscu Sanna, ex responsàbili de s'annestru Aristanis e oi responsàbili de s'anestru Natzionali. Elìgiu su cordinamentu aristanesu nou puru. Su cordinadori polìticu de ProgReS Aristanis est oi Pierluigi Annis, potecàriu terrabesu. Cun issu Alberto Medda de Santa Justa comenti responsaàbili de sa comunicatzioni; Claudio Zucca de Nurachi a s'organizatzioni; su mogoresu Alessandro Loi a s'annestru e Massimo Piras de Sabarussa, torrau a cunfirmai po s'amministratzioni chi manígiat su dinai© RIPRODUZIONE RISERVATA