Perìtzia asuba de Cuirra. Zuncheddu SardignaLibera: "Àtera beffa"

9 Làmpadas 2014
Image
zuncheddu-quirra-300x231.jpg
(IlMinuto) – Casteddu, 9 de su mesi de làmpadas - "Sa mancàntzia de su mètodu pigau in custa circa no est una novidadi poita issa acomunat is àterus spricullitus puru fatus in is annus a nòmini de is Ministerus de s'Istadu italianu, de s'Agentzia Nato-Nasma o de sa mantessi ASL de cumpètentzia". Ddu at afirmau s'ex-consillera regionali Claudia Zuncheddu, segretària de su movimentu Sardigna Libera, chistionendi de sa prìtzia a friscu depositada in su Tribunali de Lanusèi po su protzedimentu asuba de s'impestadura de su tretu de Cuirra. "S'ùnica utilidadi de sa circa de su prof. Mariani, peritu de su Tribunali, - sighit sa Zuncheddu -comenti totus is àteras, est sa de sighiri sa camorria e sa befe po nos sardus. Intertantu sa 'prescrizione' s'acostat e 'giustìtzia at essi fata': tzertu, no po nos sardus, chi eus a benni cundennaus a sighiri a pagai a àterus costus, po sa saludi puru, s'imbestu e sa fridura de Istadu. Su drama acapiau a is atividadis in is poligonus militaris in Sardigna est asuta de is ogus de totu su mundu. Is fatus no tenit prus bidòngiu de circas issentìficas ma de bonìficas beras in profundidadi". "A faci de sa certesa de su drama, concluit sa segretària de SardignaLibera – sa classi polìtica sarda est lamada a si pigai is responsabilidadis suas. Issa no podit eclùdiri is relatzionis intre Sardigna e Istadu italianu e impòniri is bonìficas in is territòrius nostrus impestaus".

Fotografia de Kaja Bilek. Pigada de Flickr
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Tags