Coronavirus: sighit s'impignu de su Comunu de Baulàdu po sa genti de sa bidda

In su pacu trassau de Franciscu Pala dògnia famìlia at a agatai maschereddas, guantus e gel
4 Arbili 2020
Franciscu Pala

Sighit sa gherra contra a su coronavirus de su Comunu de Baulàdu. Difatis, custu fine de gida at cumentzai s'intregu, in dògnia domu de Baulàdu, de duas maschereddas, duas pàriga de guantus e unu botu de gel chi stresiat a is bàterius.

A ddus portai a is famìlias bauladesas ant essi is barratzellus de sa bidda.

Po mori de su tardamentu de s'intregu, su pacu disignau de Franciscu Pala at a lompi in is domus de is tzitadinus in nd'una pariga de diris.


 


 

© RIPRODUZIONE RISERVATA