Su padenti de Santu Nenandu est in perìgulu

Sa denùntzia de su “Comitato per la salvaguardia di San Leonardo di Siete Fuentes”
19 Arbili 2021
santu nenandu

Su padenti de Santu Nenandu, in su territòriu de Santu Lussurgiu, est in perìgulu. A ddu denuntziai est su “Comitato per la salvaguardia di San Leonardo di Siete Fuentes”.

Cun nd'una nota de imprenta, difatis, is prus de centucincuanta personis chi pigant parti a su comitau ant fatu isciri ca est giai cumentzau s'iscavu atressu de trivellas. Sa punna chi movit custa faina est sa de pigai àcua po dda bendi. Ma is trivellas – pretzisant is de su comitau - podint fai mali meda a su padenti, chi bivit aintru de un'echilìbbriu dilicau meda.

A ddu sutalineai ddoi funt po finas is boxis de is ispertus, su giòlugu Luigi Maccioni, chi giai in 1997 iat fatu una pirìtzia chi andàt contras a fainas cummenti custa, e su giòlugu Roberto Chetoni, chi in diri de oi pretzisat s'arriscu po is matas e po is venas de s'àcua chi calat de su Montiferru e arribat fintzas a Santu Nenandu.

Su comitau, chi est nàsciu po difèndiri su patrimòniu naturalìsticu rapresentau de su padenti, pedit de aclarai si funt ligìtimas azionis cummenti cussas chi si funt faendi in custu momentu in su territòriu de Santu Lussurgiu.

Chini bolit pigai parti a su comitau podit imbiai una mail a s'indiritzu: lesettefonti@gmail.com

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA