Sardegna chiama Sardegna, sighint sos addòbios territoriales

Su 10 de ghennàrgiu atopu in Thiniscole
8 Gennàrgiu 2023
sardegna chiama sardegna

Sighint sos addòbios territoriales de sa rete Sardegna chiama Sardegna, s’ispàtziu tzìvicu-polìticu nàschidu s’atòngiu coladu pro mèdiu de un'apellu istèrridu dae unu grupu de under 40 e acumpridu cun s'apuntamentu de su 6 santandria cun 300 persones o barda chistionende de su tempus benidore de custa terra.

A pustis de sos atopos de sos concruos de su 2022 (su 7 de nadale in Sòrgono e su 29 in Ussassa), s’annu nou est comintzadu cun su de su 4 de ghennàrgiu in Tàtari, cun su de su 10 chi l’ant a fàghere in Thiniscole e cun su 12 torra in Sòrgono. «Cherimus fraigare paris un'ispàtziu de allega intergeneratzionale – si leghet in sas info de sos eventos – pro inghitzare una dibata aberta, plurale e inclusiva movende dae sas netzessidades de sos logos, proponende prioridades, faghende rete e imaginende paris istrumentos e progetos de cambiamentu. No unu comìtziu, ma una mesa de progetatzione cumpartzida». Informatzione prus a minudu in sa pàgina issoro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA