Ecunumia

economia
29 Làmpadas 2009
(IlMinuto) - Casteddu, 29 de su mes''e lampadas - Sa varnaccia de Aristànis afirmat su propriu ruolu de reina in campu nazionali po is binus de meditazioni. A s'azienda Contini, sa manifestazioni “Excellentia 2009”, chi s'est tenta in is diris passadas a Perugia, at dedicau totu unu merì.
29 Làmpadas 2009
(IlMinuto) - Casteddu, 29 de su mes''e lampadas - Est arribbau su tempus de fai su bilànciu po Sardegna District. Duus annus de attividadis de su centru de s'innovazioni tecnologica de sa Sardigna ant essi contaus custumerì in d'unu convegnu chi si tenit de is 15.30 a is 18.30 a su Parcu tecnologicu [...]
26 Làmpadas 2009
(IlMinuto) - Casteddu, 26 de su mes''e lampadas - A 12 annus de s'ultima edizioni Tàtari oi inaugurat "Domo", sa XIX edizioni de sa Biennali de s'Artigianau chi torrat pensendi a s'innovazioni. 60 artigianus in is laboratorius de cussus 'e totu e 32 designer ant a fai 250 creazionis. Sa Biennali at [...]
25 Làmpadas 2009
(IlMinuto) - Casteddu, 25 de su mes''e lampadas - Unu viaggiu finzas a is diris nostras sighendi s' istoria de su capitalismu e de is crisis de su capitalismu. Est cussu chi at fattu ariseu a Casteddu s'economista marxista Gianfranco La Grassa in su seminàriu organizau in sa sedi de is Cobas."Sa [...]
24 Làmpadas 2009
Unu fundu temporaneu, de 400milla eurus po aggiudai is impresas prus piticas e cussas de medias dimensionis cun d'unu finanziamentu temporaneu de usai candu ddoi funt difficoltadis a accedi a su crèditu. Cun custu obbiettivu s'Amministrazioni comunali de Casteddu at istituiu unu “Fondo Rotativo di [...]
22 Làmpadas 2009
(IlMinuto) - Casteddu, 22 de su mes''e lampadas -Cali est su pecorinu prus bonu chi si fait a Bonòrva? A custa dimanda at a donai oi risposta (a is 10 in s'aula consigliari de su Comunu) sa giuria de sa primu edizioni de su cuncursu "Su casu Bonorvesu". "S'iscopu de s'iniziativa - si podit liggiri [...]