Ecunumia

economia
26 Làmpadas 2009
(IlMinuto) - Casteddu, 26 de su mes''e lampadas - A 12 annus de s'ultima edizioni Tàtari oi inaugurat "Domo", sa XIX edizioni de sa Biennali de s'Artigianau chi torrat pensendi a s'innovazioni. 60 artigianus in is laboratorius de cussus 'e totu e 32 designer ant a fai 250 creazionis. Sa Biennali at [...]
25 Làmpadas 2009
(IlMinuto) - Casteddu, 25 de su mes''e lampadas - Unu viaggiu finzas a is diris nostras sighendi s' istoria de su capitalismu e de is crisis de su capitalismu. Est cussu chi at fattu ariseu a Casteddu s'economista marxista Gianfranco La Grassa in su seminàriu organizau in sa sedi de is Cobas."Sa [...]
24 Làmpadas 2009
Unu fundu temporaneu, de 400milla eurus po aggiudai is impresas prus piticas e cussas de medias dimensionis cun d'unu finanziamentu temporaneu de usai candu ddoi funt difficoltadis a accedi a su crèditu. Cun custu obbiettivu s'Amministrazioni comunali de Casteddu at istituiu unu “Fondo Rotativo di [...]
22 Làmpadas 2009
(IlMinuto) - Casteddu, 22 de su mes''e lampadas -Cali est su pecorinu prus bonu chi si fait a Bonòrva? A custa dimanda at a donai oi risposta (a is 10 in s'aula consigliari de su Comunu) sa giuria de sa primu edizioni de su cuncursu "Su casu Bonorvesu". "S'iscopu de s'iniziativa - si podit liggiri [...]