“Po sa Sardìnnia una trampa de 3,8 miliardus in sa Finatziaria” Lítera de Manichedda (PSdAz) a is deputaus sardus

9 Cabudanni 2011
Image
Lettera-di-Maninchedda-PSdAz-ai-deputati-sardi.jpg

(IlMinuto) – Casteddu, 9 de su mesi de cabudanni - Is deputaus sardus si depint imprendai a modificai sa Finantziaria aprovada in su Senau, poita in custa ddoi est una "norma mortali" po sa Sardìnnia. Est cantu narat su consilleri regionali de su PSdAz, Paolo Maninchedda, con una relata publicada in su giassu suu "Sardegna e Libertà". Su rapresentanti sardista at puru mandau una lítera oberta a is rapresentantis sardus a sa Camera. No scéti - acrarat Maninchedda - su Guvernu at liau duus miliardus de eurus a is Regionis a Statutu ispeciali. S'artículu 5 bis previdit una befa a sa Sardìnnia. Sicilia, Calabria, Basilicata, Campania e Puglia (Regionis chi faint parti de s'obietivu unu de s'Unioni europea) ant a podi spendi su dinai fas. Sa Sardìnnia nou."Sa Sardìnnia - acrarat Manichedda in su blog - no at patiri scéti su chi ant depi patiri totus is regionis a statutu ispeciali, ma at patiri puru un'àteru diminuimentu de sa capatzidadi de spesa po cumpentzai sa capacidadi de spesa prus manna donada a is àteras regionis de su Meridioni". Si sa Sardìnnia fessat tratada in su mantessi modu de Sicilia, Calabria, Basilicata, Campania e Puglia – precisat su consilleri regionali - "iat a podi spendi acoitu is 3,8 miliardus de eurus (berus), chi invecis no at a podi spendi". "Speru - concluit Maninchedda - chi is deputaus sardu no atzetint su votu de fidútzia o prumissas de marineri"


© RIPRODUZIONE RISERVATA