Istagioni turistica 2012 in abasciada. Sa denúntzia de ProgReS Progetu Repùblica – Campidanu ‘e Mesu

23 Ladàminis 2012
Image
stagione-turistica-300x235.jpg

(IlMinuto) – Casteddu, 23 de su mesi de ledàminis - Est in abasciada in totu sa Sardigna s'istagioni turistica de s'istadiali de su 2012. Custu si bit prusatotu - denuntziat ProgReS Progetu Repùblica Campidanu ‘e Mesu " in su territóriu nostru, innoia si funt registradas - acrarat s'organizatzioni indipendentista - "mancàntzias orgànicas e is crupas de una gestioni mala de su territóriu de su Campidanu de Mesu po mori de una classi política blocada a sartiai is responsabilidadis intre entis e arringheramentus contrapostus. Po binci s'arrescìu ProgReS istudiat, analizat e proponit solutzionis de sceberu po su tempus benidori de su territóriu in s'otica de una promotzioni noa in is comunidadis. S'abasciada de is lompidas atressu de su mari, po mori de s'aumentu de su costu de su billetu, est stétiu unu de is motivus de una preséntzia minori de turistas cun màchina in su Campidanu de Mesu. Sa màchina est difatis unu médiu netzessàriu po mori ca in su territóriu is médius de trasportu públicu funt po su prus ausentis. Ma ita at fatu su Campidanu po binci a su status quo? Su Campidanu - si ligit in su comunicau de imprenta - "no at scípiu donai sceberus bàlidus nimancu a is chi sèmpiri prus fisciu lompint in s'ísula in aéreu e s'iant a bolli movi cun prus facilidadi in totu su territóriu sardu". "Is discumbénius po chini bolit sodigai is costeras - sighit Progetu Repùblica - funt is próprius de annus, e in calencunu casu de decennius: is arrugas provintzialis chi portant a sa costera campidanesa funt postas mali meda. Sa S.P. 65, chi cumentzat de sa S.S. 126, s'incarrebat abia de Santu Antòni de Santadi e acabat in Montevecchio, a nai ca est perigulosa est a nai pagu: giai totus is 'catarifrangenti' e sa segnalética orizontali funt ausentis e custu creat arragus a su noti po intrai in is fratzionis marinas de Portu Prama, Frumentòrgiu, Santu Antòni de Santadi e Pistis unu perígulu po chinisiollat. Sa S.P. 66, chi cumentzat de Guspini e acabat in Montevecchio, est unu pagu mellus de is àteras puru si ddoi funt s'incongruéntzias in is cartellus istradalis: dógnia ingruxeri cun is arrugas ruralis benit inditau cun su mantessi diritu de precedéntzia, custu dda fait s'istrada perigulosa própriu po mori de sa segnalética". Sa manutentzioni de is arrugas, duncas, rapresentat una chistioni 'infrastrutturale' de disciniri cantu primu. Epuru, is problemas no ferrit scéti a sa transitabilidadi, ma puru, comenti denuntziat s'iscuadra indipendentista de su Campidanu de Mesu, s'amparu de su territóriu e de su prédiu ambientali, "únicas risossas turisticas beras de sa comunidadi nostra". Po fai un'esémpiu, difatis, "Unu de is arenàrgius prus caraterísticus de sa costera, Piscinas, est impestau de annus meda de su Riu Irvi, chi sighit a ghetai su càrrigu de matallus grais inderetura a mari, comenti cunfirmant is úrtimas anàlisi de s'Arpas". Un'impestadura chi no est scéti chímica, de su mamentu chi benit fatuvatu alimentada puru de su disamparu de is arrefudus in is arenàrgius e in is istradas po mori de s'auséntzia de serbítzius po s'arregorta de s'aliga. Unu logu, su de su Campidanu de Mesu, chi chentza "sa cura de is 'infrastrutture' e chentza de s'amparu de s'ambienti - e de su territóriu" no at a podi mai isfrutai su turismu comenti risossa po fai cresci a s' ecunumia.


Fotografia de Cerdeña 2008. Pigada de Flickr


© RIPRODUZIONE RISERVATA